REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/1073
Tytuł: Религиозная лексика на страницах российских СМИ и проблемы культуры речи
Inne tytuły: Leksyka religijna w prasie rosyjskiej a problem poprawności języka
Religious vocabulary in russian papers and the problem of linguistic correctness
Autorzy: Maximovitch, Evguenia
Słowa kluczowe: Евгения Максимович
leksyka religijna
prasa rosyjska
znaczenie przenośne
kultura języka
religious vocabulary
Russian papers
figurative meaning
culture of speech
Data wydania: 2012
Data dodania: 4-cze-2014
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Białostockie Archiwum Językowe, nr 12, 2012, s. 133-142
Abstrakt: W ostatnich czasach leksyka religijna często trafia na strony współczesnych rosyjskich gazet i czasopism. Autorzy tekstów publicystycznych używają tej leksyki w celu wyrażenia określonego efektu, ekspresji, kolorytu. Dzięki temu biblizmy często uzyskują nowe przenośne znaczenie, nie mające nic wspólnego ze swym znaczeniem pierwotnym. One właśnie stają się źródłem ironii oraz negatywnej oceny postaci albo opisywanej sytuacji. Taki proces zniekształceń leksyki religijnej świadczy o upadku kultury w mowie Rosjan i obniżeniu poziomu stylu wysokiego w języku rosyjskim.
In recent times religious vocabulary often appears in contemporary Russian newspapers and magazines. Text writers use this vocabulary to achieve a special effect, for emphasis or color. Biblical phrases achieve new metaphorical meaning that has nothing to do with original words. They just become a source of irony, a negative assessment of the person or the situation described. The above process shows cultural decline in Russian speech and writing.
Afiliacja: Uniwersytet w Białymstoku
E-mail: maximovitch@interia.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/1073
DOI: 10.15290/baj.2012.12.08
ISSN: 1641-6961
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (WFil)
Białostockie Archiwum Językowe, 2012, nr 12

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
BAJ_12_Maksimowicz.pdf124,43 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.