REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/10713
Tytuł: Doświadczenie migracji w badaniach, eduakcji i praktyce życia codziennego. Tytułem wprowadzenia
Autorzy: Młynarczuk-Sokołowska, Anna
Słowa kluczowe: doświadczenie migracji
badania
eduakcja
Data wydania: 2020
Data dodania: 20-kwi-2021
Wydawca: Wydawnictwo Adam Marszałek
Źródło: Kultura i Edukacja, nr 3 (129), 2020, s. 9-14
Afiliacja: Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Nauk o Edukacji
Nota biograficzna: dr Anna Młynarczuk-Sokołowska – pedagog-kulturoznawca, adiunkt w Katedrze Edukacji Międzykulturowej i Elementarnej Wydziału Nauk o Edukacji Uniwersytetu w Białymstoku, wiceprezes Zarządu Fundacji Uniwersytetu w Białymstoku (2010–2019), doradca międzykulturowy w Fundacji Dialog (2012–2015). Jako teoretyk i praktyk zajmuje się edukacją międzykulturową. Jest autorką publikacji naukowych (m.in. „Od Obcości do Inności. Międzykulturowa edukacja nieformalna…” (2015), „Kulturowe konteksty dzieciństwa…” (2018), współautor: A. Kożyczkowska) i metodycznych z tego zakresu (np. „Ku wzbogacającej różnorodności…” 2009), realizatorką projektów naukowych i społecznych, inicjatorką innowacji pedagogicznych (Przygody Innego, metoda międzykulturowego portfolio), itd. Aktualnie prowadzi badania dotyczące sytuacji dzieci z doświadczeniem migracji. Od 2008 roku pracuje z cudzoziemcami. Za pracę w obszarze edukacji międzykulturowej została m.in. laureatką pierwszego miejsca w konkursie Światowej Organizacji Wychowania Przedszkolnego OMEP oraz otrzymała stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla Wybitnych Młodych Naukowców na lata 2018–2020.
E-mail: a.mlynarczuk-sokolowska@uwb.edu.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/10713
DOI: 10.15804/kie.2020.03.01
ISSN: 1230-266X
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0002-3355-0098
Typ Dokumentu: Article
metadata.dc.rights.uri: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/
Właściciel praw: Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska (CC BY-NC-ND 3.0 PL)
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (WNoE)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
A_Mlynarczuk_S_Doswiadczenie_migracji_w_badaniach_eduakcji_i_praktyce_zycia_codziennego.pdf178,21 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja ta dostępna jest na podstawie licencji Licencja Creative Commons CCL Creative Commons