REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/1070
Tytuł: Świat zapachów w opowiadaniach Jarosława Iwaszkiewicza
Inne tytuły: The world of scents in Jarosław Iwaszkiewicz’s short stores
Autorzy: Samsel, Justyna
Słowa kluczowe: olfactory perception
scent
a linguistic image of the world
a metaphor
Jarosław Iwaszkiewicz
zapach
językowy obraz świata
metafora
percepcja węchowa
Data wydania: 2012
Data dodania: 3-cze-2014
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Białostockie Archiwum Językowe, nr 12, 2012, s. 197-213
Abstrakt: The article is devoted to the analysis of vocabulary concerning aromatic sensations in Jarosław Iwaszkiewicz’s short stories. Discussing the world of fragrance sensations of Brzeziny author, I focus on elements of perception as a source of scent, ways of scent reception, the perceptor’s feelings and scent valuation by the experiencing subject. In the researched linguistic material, the most frequent sources of scent are: flowers, trees, grass, herbs, soil and human body. Within the lexis concerning olfactory sensations the most numerously exploited are word items scent and odor. Linguistic constructions use mainly a predicate to smell, which serves an euphemistic function with regard to unpleasant smells. The researched texts are characterized by an insignificant share of the vocabulary connotating pejorative evaluation of smell. The process of olfactory stimulants’ reception occurs in two manners. A passive perception prevails that is typical of man. It results from the collected material that scent is concretized by means of notion metaphors: “scent is air (wind)”, “scent is movement”, “scent is water”, and “scent is an enemy”.
Afiliacja: Uniwersytet w Białymstoku
E-mail: justyna_samsel@onet.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/1070
DOI: 10.15290/baj.2012.12.12
ISSN: 1641-6961
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (WFil)
Białostockie Archiwum Językowe, 2012, nr 12

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
BAJ_12_Samsel.pdf142,65 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.