REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/1069
Tytuł: Charakterystyka najnowszego imiennictwa mieszkańców Bielska Podlaskiego w kontekście różnic wyznaniowych
Inne tytuły: Characteristics of the most recent naming of Bielsk Podlaski residents in the context of denominational differences
Autorzy: Mordań, Michał
Data wydania: 2012
Data dodania: 3-cze-2014
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Białostockie Archiwum Językowe, nr 12, 2012, s. 143-164
Abstrakt: The article is devoted to the characteristics of the most recent naming of Bielsk Podlaski residents including denominational differences. The analysis of the resource material excerpted from the Orthodox and Roman Catholic parish registers allows to distinguish in both Churches’ naming names enjoying high, average and little popularity in the discussed period (2001–2010). Moreover, based on statistical data, a proportional share (in the naming of both Churches) of the names with regard to their etymology (language and origin) has been established. What is more, the top ten most popular names selected in both denominational groups have been compared therein whereas the most popular Christian names of the town’s residents have been confronted with the analogous national rating.
Afiliacja: Uniwersytet w Białymstoku
E-mail: michal1437@gmail.com
URI: http://hdl.handle.net/11320/1069
DOI: 10.15290/baj.2012.12.09
ISSN: 1641-6961
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (WFil)
Białostockie Archiwum Językowe, 2012, nr 12

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
BAJ_12_Mordan.pdf196,91 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.