REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/1064
Tytuł: Metodologie językoznawcze a tekst retoryczny. Z doświadczeń analiz historycznej prozy użytkowej
Inne tytuły: A rhetorical text analysed by linguistic methodologies: selected remarks on the analysis of the historical utility prose
Autorzy: Smoleń-Wawrzusiszyn, Magdalena
Słowa kluczowe: linguistic methodology
rhetorical methodology
methodological syncretism
historical utility prose
metodologia językoznawcza
retoryka
synkretyzm metodologiczny
historyczna proza użytkowa
Data wydania: 2012
Data dodania: 29-maj-2014
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Białostockie Archiwum Językowe, nr 12, 2012, s. 225-238
Abstrakt: This paper discusses methodological dilemmas that a linguist faces when working on a historical rhetorical text. The author ponders upon the relationship between the variety of linguistic methodological approaches with the pragmatic-linguistic stand as paramount and the rhetorical methodology. Also, attempts at consolidating these two types of approach are ventured. The major problem encountered by linguists is that the particular layers of analysis overlap, which is mostly due to the fact that the rhetorical plane of the text must always be taken into account by the linguists in their analyses. The solution put forward by the author is that of a syncretic approach: a harmonious consolidation of the analytical linguistic methodology with the research tools developed by classical rhetorical theory, leading to a consistent, holistic account of the subject matter. These methodological reflections result from the author’s analysis of the 19th-century rhetoric texts by Jan Śniadecki.
Afiliacja: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
E-mail: lumina@kul.lublin.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/1064
DOI: 10.15290/baj.2012.12.14
ISSN: 1641-6961
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Białostockie Archiwum Językowe, 2012, nr 12

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
BAJ_12_Smolen-Wawrzusiszyn.pdf127,14 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.