REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/1060
Pełny rekord metadanych
Pole DCWartośćJęzyk
dc.contributor.authorJagielska, Dominika-
dc.date.accessioned2014-05-28T10:21:39Z-
dc.date.available2014-05-28T10:21:39Z-
dc.date.issued2012-
dc.identifier.citationBiałostockie Archiwum Językowe, nr 12, 2012, s. 69-89pl
dc.identifier.issn1641-6961-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11320/1060-
dc.description.abstractCelem artykułu jest analiza wybranych elementów procesu akwizycji języka polskiego jako ojczystego. Jednym z nich jest hierarchia leksykalna czasowników. Ucząc się języka ojczystego, dzieci często używają czasowników generycznych, takich jak kroić, (roz)zbić, (z)łamać, po(psuć), w zastępstwie czasowników o bardziej wyspecjalizowanym znaczeniu, co skutkuje tworzeniem wielu wyrażeń niekonwencjonalnych. Innym analizowanym zagadnieniem są niekonwencjonalne konstrukcje powstałe na zasadzie rozszerzenia semantycznego lub mające charakter metafor. Konstrukcje tego typu często uważane za błędy, jednak wydaje się, że można je także uznać za przejaw elastyczności semantycznej, niezbędnej w procesie przyswajania systemu czasownika w języku ojczystym. Leksyka czasownikowa zbudowana jest na zasadzie podobieństw znaczeniowych, co zostało przekonująco udokumentowane przez innych badaczy. Badanie zostało przeprowadzone na grupie osób dorosłych i dzieci reprezentujących różne poziomy kompetencji językowej. Ich zadaniem było nazwanie pewnych czynności oraz podanie nazw o podobnym znaczeniu. Wyniki poddano analizie semantycznej i statystycznej, która ujawniła tendencję do użycia czasowników generycznych i konstrukcji niekonwencjonalnych wśród wszystkich uczestników eksperymentu.pl
dc.description.abstractWe want to study two elements involved in the acquisition of Polish as a first language. The first element is lexical hierarchy of verbs. We observe that, when acquiring the verbal lexicon of a first language, learners use a large number of generic verbs such as kroić “to cut” or (roz)zbić, (z)łamać et (po)psuć “to break”. These verbs may be used in non conventional statements. The second element is non conventional statements based on verbs, such as Rozbiera drewno “She undresses the wood”. These statements are considered as errors, over-extensions or metaphors. But we assert that these statements reflect a semantic flexibility which is essential to the acquisition of the (verbal) lexicon when learning a first language. We believe that verbal lexicon is organized through semantic proximity. This is in agreement with several other authors’ works. Our subjects are Polish adults and children. The children may be in the early or late stages of language acquisition. They were subjected to an experimental protocol which consisted in two tasks: action denomination and action reformulation. Our results include both semantic and statistical analysis. They reveal that all types of subjects produce a large number of generic verbs and non conventional statements.pl
dc.language.isoenpl
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu w Białymstokupl
dc.subjectczasownikpl
dc.subjectakwizycja językapl
dc.subjectjęzyk polskipl
dc.subjectsemantycznypl
dc.subjectgenerycznypl
dc.subjectmetaforapl
dc.subjectverbspl
dc.subjectacquisitionpl
dc.subjectPolishpl
dc.subjectsemanticpl
dc.subjectapproximationpl
dc.subjectgenericpl
dc.subjectmetaphorpl
dc.titleVerb-based approximations in Polish as a first language: acquiring and structuring the verbal lexiconpl
dc.title.alternativeKonstrukcje czasownikowe w nauce języka ojczystego – proces przyswajania systemu semantycznego czasownikapl
dc.typeArticlepl
dc.identifier.doi10.15290/baj.2012.12.04pl
dc.description.Emailjagielskadominika@hotmail.compl
dc.description.AffiliationCLLE-ERSS, Toulouse Universitypl
Występuje w kolekcji(ach):Białostockie Archiwum Językowe, 2012, nr 12

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
BAJ_12_Jagielska.pdf147,96 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż uproszczony widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.