REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/1059
Tytuł: Kreacja anioła w wierszach księdza Jana Twardowskiego i jej rekonstrukcja w rosyjskich przekładach
Inne tytuły: Creation of the angel of Jan Twardowski’s poems and her reconstruction in Russian translations
Autorzy: Dworakowska, Beata Edyta
Słowa kluczowe: Jan Twardowski
religious poetry
linguistic image of the world
translation
poezja religijna
językowy obraz świata
tłumaczenie
Data wydania: 2012
Data dodania: 27-maj-2014
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Białostockie Archiwum Językowe, nr 12, 2012, s. 25-47
Abstrakt: In the present article Jan Twardowski’s poems translated into Russian compared with original texts are the object of analysis. The subject matter of the works is concentrating around the most important existential problems. Irrespective of the subject matter of works, an orientation on the sacrum is one of main features of Twardowski’s poetry. Proposed analysis is situated in investigative model of cultural linguistics, referring to the cognitive paradigm. The linguistic image of the angel is investigated in two dimensions. The angel’s attributes in JOS of Polish language were specified within the limits of monolingual analysis, whereas bilingual analysis showed what happens with the JOS when it is transferred to other language, in this case to Russian language.
Afiliacja: Uniwersytet w Białymstoku
E-mail: beatadworakowska@wp.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/1059
DOI: 10.15290/baj.2012.12.02
ISSN: 1641-6961
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (WFil)
Białostockie Archiwum Językowe, 2012, nr 12

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
BAJ_12_Dworakowska.pdf210,85 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.