REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/10483
Tytuł: O współczesnych wykonaniach muzyczno-scenicznych poezji Tadeusza Micińskiego (wybrane przykłady)
Inne tytuły: On Contemporary Musical and Stage Performances of Tadeusz Miciński’s Poetry (Selected Examples)
Autorzy: Borkowski, Andrzej
Słowa kluczowe: Tadeusz Miciński
song
adaptation
rock music
mystery
Data wydania: 2019
Data dodania: 18-mar-2021
Wydawca: Temida 2, przy współpracy Wydziału Filologicznego Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Tadeusz Miciński i ludzie epoki. Studia, red. nauk. M. Bajko, J. Ławski, U.M. Pilch, Białystok 2019, s. 339-349
Seria: Przełomy/Pogranicza: Studia Literackie;41
Konferencja: Konferencja Naukowa „Tadeusz Miciński i ludzie epoki. Współcześni i potomni wobec pisarza i jego dziedzictwa. W 100. rocznicę śmierci 1918–2018”, Białystok 11–12 października 2018
Abstrakt: The article focuses on musical adaptations of Tadeusz Miciński’s poetry. Several musical performances (Melancolia: the Miciński project) were studied in detail, focusing on the melodic elements and imagery of these adaptations. The comparative analysis enabled a meaningful comparison of literary texts and their musical performances. It has been proved that in these performances Miciński’s poems gain a dramatic structure. In addition, their dimension of mystery and supernaturalism receives particular emphasis.
Afiliacja: Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Instytut Językoznawstwa i Literaturoznawstwa
Nota biograficzna: ANDRZEJ BORKOWSKI – dr hab., prof. Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Zainteresowania badawcze: literaturoznawstwo porównawcze, badania kulturowe, teoria przekładu, edytorstwo. Autor książek i monografii: „A ja jestem córką czarownicy”. Żywioł autoportretowy w twórczości Kazimiery Iłła kowiczówny (2018), Лабиринты дискурсов в славянских литературах эпохи барокко. Религия – политика – общество (2015), Pejzaż współczesny z barokiem w tle. Szkice o literaturze i kulturze (2012), Imaginarium symboliczne Wacława Potockiego: „Ogród nie plewiony” (2011). Członek Towarzystwa Literackiego im. A. Mickiewicza (Oddział Siedlecki). Prezes Instytutu Kultury Regionalnej i Badań Literackich im. Franciszka Karpińskiego.
URI: http://hdl.handle.net/11320/10483
ISBN: 978-83-65696-49-6
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0002-0003-4468
Typ Dokumentu: Book chapter
Właściciel praw: © Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 2019;
Występuje w kolekcji(ach):Konferencja Naukowa „Tadeusz Miciński i ludzie epoki. Współcześni i potomni wobec pisarza i jego dziedzictwa. W 100. rocznicę śmierci 1918–2018”, 11–12 października 2018
Książki / Rozdziały (Temida2)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
A_Borkowski_O_wspolczesnych_wykonaniach_muzyczno_scenicznych_poezji_Tadeusza_Micinskiego.pdf322,56 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja jest chroniona prawem autorskim (Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone)