REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/10480
Tytuł: Pomiędzy polem literackim a polem muzycznym. Tadeusz Miciński w polskiej muzyce heavymetalowej
Inne tytuły: Between the Field of Literature and the Field of Music. Tadeusz Miciński in Polish Heavy Metal Music
Autorzy: Żyła, Mateusz
Słowa kluczowe: literature-music field
Polish heavy metal
heavy metal lyrics
imagery of chill
Data wydania: 2019
Data dodania: 18-mar-2021
Wydawca: Temida 2, przy współpracy Wydziału Filologicznego Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Tadeusz Miciński i ludzie epoki. Studia, red. nauk. M. Bajko, J. Ławski, U.M. Pilch, Białystok 2019, s. 323-337
Seria: Przełomy/Pogranicza: Studia Literackie;41
Konferencja: Konferencja Naukowa „Tadeusz Miciński i ludzie epoki. Współcześni i potomni wobec pisarza i jego dziedzictwa. W 100. rocznicę śmierci 1918–2018”, Białystok 11–12 października 2018
Abstrakt: Roman Kostrzewski, the author and the frontman for the band KAT has often been inspired by works of Tadeusz Miciński. The KAT success encouraged other heavy metal artists to create lyrics in the similar style. The author exploits the method of literature fi elds created by Pierre Bourdieu in his book The Rules of Art. Genesis and Structure of the Literary Field and the phrases (investing in the game, taking the artistic position, logic of fashion, outclass) to describe the dynamics of action and changes taking place in Polish heavy metal music in the 80s of the 20th century. The sociological aspect of competing between two bands TSA and KAT becomes a starting point to consider artistic decisions and inspirations in heavy metal lyrics. In the further part of the article the author analyses fragments of heavy metal songs (KAT: Porwany obłędem; W bezkształtnej bryle uwięziony; North: Władcy Północy; Behemoth: Lasy Pomorza; Sacrilegium: Śpiew kruków czarnych cieni) and works by Tadeusz Miciński (Nietota; Xiądz Faust) – particularly considering the imagery of chill and the symbolization of ice. The results of this interpretation show the range of inspiration by Tadeusz Miciński’s works in Polish heavy metal music. They lead to the conclusion that the author stepped out of the literature fi eld and took a meaningful position in the literature-music fi eld.
Afiliacja: Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, Czechowice-Dziedzice
Nota biograficzna: MATEUSZ ŻYŁA – mgr, nauczyciel języka polskiego, doktorant na Wydziale Humanistyczno- Społecznym Akademii Techniczno-Humanistycznej w BielskuBiałej. Przygotowuje pracę doktorską: Inspiracje literaturą Młodej Polski w tekstach heavymetalowych (Miciński, Przybyszewski) oraz książkę biografi czną o zespole KAT. Jest autorem prac dyplomowych Tadeusz Miciński i Roman Kostrzewski – ujęcie komparatystyczne, Metaforyka fl orystyczna w twórczości Tadeusza Micińskiego oraz wywiadu-rzeki z Romanem Kostrzewskim, który ukazał się dzięki wydawnictwu SQN pod tytułem Głos z ciemności (2016). Publikuje m.in. w „Świecie i Słowie” (Przystanek Woodstock XXI wieku, czyli teatralizacja społeczeństwa i zmierzch subkultur).
URI: http://hdl.handle.net/11320/10480
ISBN: 978-83-65696-49-6
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0002-1029-6525
Typ Dokumentu: Book chapter
Właściciel praw: © Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 2019;
Występuje w kolekcji(ach):Konferencja Naukowa „Tadeusz Miciński i ludzie epoki. Współcześni i potomni wobec pisarza i jego dziedzictwa. W 100. rocznicę śmierci 1918–2018”, 11–12 października 2018
Książki / Rozdziały (Temida2)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
M_Zyła_Pomiedzy_polem_literackim_a_polem_muzycznym.pdf369,07 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja jest chroniona prawem autorskim (Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone)