REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/10478
Tytuł: Tadeusz Miciński jako poeta subkultury metalowej
Inne tytuły: Tadeusz Miciński as a Poet of the Heavy Metal Music Subculture
Autorzy: Bajko, Marcin
Słowa kluczowe: Tadeusz Miciński
metal
black metal
Roman Kostrzewski
Satanism
Data wydania: 2019
Data dodania: 18-mar-2021
Wydawca: Temida 2, przy współpracy Wydziału Filologicznego Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Tadeusz Miciński i ludzie epoki. Studia, red. nauk. M. Bajko, J. Ławski, U.M. Pilch, Białystok 2019, s. 309-321
Seria: Przełomy/Pogranicza: Studia Literackie;41
Konferencja: Konferencja Naukowa „Tadeusz Miciński i ludzie epoki. Współcześni i potomni wobec pisarza i jego dziedzictwa. W 100. rocznicę śmierci 1918–2018”, Białystok 11–12 października 2018
Abstrakt: In the paper, the author discusses the reception of Tadeusz Miciński’s poetry by heavy metal bands and authors of lyrics, particularly of the black metal variety. The poet is notable for his popularity among heavy metal performers and fans. The author tries to answer the question why Miciński (as well as other poets from the Young Poland period) is so popular with the heavy music scene, which thrived in the last decades of the twentieth century. The focus of the paper is on the work of Roman Kostrzewski, the former leader and lyricist of the KAT [Executioner] heavy metal band and on the activities of the Behemoth band and its front man, Adam Darski, a.k.a. Nergal.
Afiliacja: Uniwersytet w Białymstoku, Zakład Badań Źródłowych nad Literaturą XIX i XX Wieku
Nota biograficzna: MARCIN BAJKO – dr, adiunkt w Katedrze Badań Filologicznych „Wschód – Zachód” na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu w Białymstoku. Zainteresowania badawcze: pisarstwo Tadeusza Micińskiego w kontekście literatury romantycznej i młodopolskiej; twórczość Juliusza Słowackiego, Seweryna Goszczyńskiego, „czarny romantyzm”, Wschód i Zachód w literaturze modernizmu, mitologie, religie. Napisał doktorat o twórczości Tadeusza Micińskiego. Edytor jego polemicznego pisma Walka o Chrystusa (1911), wydanego po 100 latach (Białystok 2011). Autor monografii: Heroiczna Apokalipsa. W kręgu idei i wyobraźni Tadeusza Micińskiego (Białystok 2012), Słowacki i spadkobiercy. Studia i szkice (Białystok 2017). Kierownik grantu NPRH: „Naukowa edycja krytyczna Pism rozproszonych Tadeusza Micińskiego w czterech tomach: eseje, liryka, publicystyka” (2015–2020).
Sponsorzy: Artykuł został przygotowany w ramach grantu Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki pod nazwą „Naukowa edycja krytyczna Pism rozproszonych Tadeusza Micińskiego w czterech tomach: eseje, liryka, publicystyka” (projekt MNiSW na lata 2016–2020).
URI: http://hdl.handle.net/11320/10478
ISBN: 978-83-65696-49-6
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0001-9031-0966
Typ Dokumentu: Book chapter
Właściciel praw: © Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 2019;
Występuje w kolekcji(ach):Konferencja Naukowa „Tadeusz Miciński i ludzie epoki. Współcześni i potomni wobec pisarza i jego dziedzictwa. W 100. rocznicę śmierci 1918–2018”, 11–12 października 2018
Książki / Rozdziały (Temida2)
Materiały konferencyjne (WFil)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
M_Bajko_Tadeusz_Micinski_jako_poeta_subkultury_metalowej.pdf340,17 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja jest chroniona prawem autorskim (Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone)