REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/10448
Pełny rekord metadanych
Pole DCWartośćJęzyk
dc.contributor.authorIgliński, Grzegorz-
dc.date.accessioned2021-03-18T07:08:18Z-
dc.date.available2021-03-18T07:08:18Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.citationTadeusz Miciński i ludzie epoki. Studia, red. nauk. M. Bajko, J. Ławski, U.M. Pilch, Białystok 2019, s. 217-255pl
dc.identifier.isbn978-83-65696-49-6-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11320/10448-
dc.description.abstractThis work explores apparent similarities of motif in a number of lyrical works written at the beginning of the 20th century by authors whose poetics are usually considered very different. The work explores whether the similarity found in various images are outcomes of conscious references or completely incidental. It covers the poems [Glowing are golden oranges] ([Migocą złote pomarańcze]) by Tadeusz Miciński, The Dancing Faun (Faun tańczący) by Zdzisław Klemens Dębicki, The Pompeian Faun (Faun pompejański) by Jan Pietrzycki and The Mauritanian Landscape (Pejzaż maurytański) by Anatol Stern. Each text analysed separately before comparing similarities and differences with the others. Despite the differences in poetics, the works use similar motifs. The first of these is the architectonic motif (living room, house, fountain, city ruins). In each case, the space outlined is characterised by the lethargy, statics and lifelessness within it. A character, whose vitality or behaviour contrasts with static or majestic nature of that place, is placed within that world. The dance should be considered the second important common motif. Oranges (signalling exoticism), however, are the most characteristic common motif. In all the texts, whether presenting the fruit or the tree in blossom – the colour or fragrance of oranges acts as an invigorating and stimulating factor. In addition to these motifs, consideration of the poems’ messages reveals that The Mauritanian Landscape (Pejzaż maurytański) refers directly to the poem [Glowing are golden oranges] ([Migocą złote pomarańcze]), with Stern’s poem being linked to Miciński’s work by negation, thus creating the new quality. On the other hand, The Pompeian Faun (Faun pompejański) shows a predominant similarity to The Dancing Faun (Faun tańczący): Pietrzycki’s poem links to that of Dębicki by acceptance, continuation, multiplication and maintains the same spirit.pl
dc.language.isoplpl
dc.publisherTemida 2, przy współpracy Wydziału Filologicznego Uniwersytetu w Białymstokupl
dc.relation.ispartofseriesPrzełomy/Pogranicza: Studia Literackie;41-
dc.subjectlethargypl
dc.subjectdancepl
dc.subjectorangespl
dc.subjectfaunpl
dc.subjectexoticapl
dc.subjectlovepl
dc.subjectdeathpl
dc.titleWśród blasków i zapachów pomarańczy. Powinowactwo wierszy Tadeusza Micińskiego, Zdzisława Klemensa Dębickiego, Jana Pietrzyckiego i Anatola Sternapl
dc.title.alternativeAmong the Glow and Fragrances of Oranges. The Affinity of Poems by Tadeusz Miciński, Zdzisław Klemens Dębicki, Jan Pietrzycki and Anatol Stern-
dc.typeBook chapterpl
dc.rights.holder© Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 2019;-
dc.description.BiographicalnoteGRZEGORZ IGLIŃSKI – prof. dr hab., wykładowca Uniwersytetu Warmińsko--Mazurskiego w Olsztynie, pracownik Instytutu Polonistyki i Logopedii na Wydziale Humanistycznym UWM. Zainteresowania badawcze: literatura modernistyczna przełomu XIX i XX wieku, twórczość Jana Kasprowicza, a także wątki mityczne w polskiej literaturze i sztuce przełomu XIX i XX wieku na tle europejskim. Redaktor tomów: Fascynacje, inspiracje, koncepcje. Romantyczne, pozytywistyczne i młodopolskie obszary wartości i znaczeń (Warszawa 2008), jak również Jego świat. 150-lecie urodzin Jana Kasprowicza (Olsztyn 2011). Autor książek: Magia serca i słowa w modernistycznych snach i wizjach (Warszawa 2005) oraz Antyk, chrześcijaństwo, poezja. Rozważania o twórczości Jana Kasprowicza (Olsztyn 2014), Faun – Pan – Satyr. Wyobraźnia fauniczna w poezji i sztuce Młodej Polski (Olsztyn 2018).pl
dc.description.AffiliationUniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Instytut Polonistyki i Logopediipl
dc.description.referencesDębicki Z., Poezje. 1898–1923, przedm. A. Grzymała-Siedlecki, Warszawa 1924.pl
dc.description.referencesEurypides, Tragedie. Dzieci Heraklesa; Błagalnice; Elektra; Ifigenia w kraju Taurów; Fenicjanki; Bachantki; Ifigenia w Aulidzie; Resos; Wybór fragmentów, przeł. i oprac. J. Łanowski, Warszawa 1980.pl
dc.description.referencesHeredia J.-M. de, Les Trophées, Paris 1893.pl
dc.description.referencesHeredia J.-M. de, Pan, „Meander” 1959, t. 14, nr 10.pl
dc.description.referencesHeredia J.-M. de, Pan, przekł. Z.D. [Z. Dębicki], „Wisła” Kraków 1912, nr 7.pl
dc.description.referencesHuysmans J.-K., Na wspak, przeł. i wstępem poprzedził J. Rogoziński, Warszawa 1976.pl
dc.description.referencesLange A., Rozmyślania i inne wiersze, wybrał i wstępem poprzedził J. Poradecki, Warszawa 1979.pl
dc.description.referencesMiciński T., Poezje, oprac. J. Prokop, wyd. 2, Kraków–Wrocław 1984.pl
dc.description.referencesMickiewicz A., Dzieła, komitet red. Z. J. Nowak i in., t. 1: Wiersze, oprac. C. Zgorzelski, Warszawa 1993.pl
dc.description.referencesMikołaj z Kuzy, O grze kulą. Dialog w dwóch księgach, przeł., wstępem i przypisami opatrzyła A. Kijewska, Warszawa 2006.pl
dc.description.referencesPietrzycki J., O Bogu marmurowym, Kraków 1921.pl
dc.description.referencesPrévost [A.F.], Historia Manon Lescaut i kawalera des Grieux, przeł. Boy [T. Żeleński], Kraków–Warszawa 1917.pl
dc.description.referencesPrzerwa-Tetmajer K., Poezje, Warszawa 1980.pl
dc.description.referencesPrzesmycki Z. (Miriam), Wybór poezji, wybór i oprac. tekstu T. Walas, Kraków 1982.pl
dc.description.referencesStern A., Wiersze zebrane, oprac. A. K. Waśkiewicz, t. 1, Kraków–Wrocław 1986.pl
dc.description.referencesWergiliusz, Eneida, w przekł. T. Karyłowskiego, wstępem i objaśnieniami zaopatrzył T. Sinko, Wrocław 1950.pl
dc.description.referencesBaranowska M., Prymitywizm prowokowany (Stern), w: tejże, Surrealna wyobraźnia i poezja, Warszawa 1984, s. 230–254.pl
dc.description.referencesBiedermann H., Leksykon symboli, przekł. J. Rubinowicz, Warszawa 2001.pl
dc.description.referencesBrzozowska S., Klasycyzm i motywy antyczne w poezji Młodej Polski, Opole 2000.pl
dc.description.referencesBurckhardt J., Czasy Konstantyna Wielkiego, przekł. P. Hertz, Warszawa 1992.pl
dc.description.referencesCirlot J.E., Słownik symboli, przekł. I. Kania, Kraków 2000.pl
dc.description.referencesEncyklopedia sztuki starożytnej. Europa, Azja, Afryka, Ameryka, wstęp K. Michałowski, J. Lipińska, aut. P. Bieliński i in., Warszawa 1998.pl
dc.description.referencesFeldman W., Współczesna literatura polska 1864–1918, wstęp T. Walas, oprac. tekstu M. Rydlowa, t. 1, Kraków–Wrocław 1985.pl
dc.description.referencesFloryńska H., Tadeusz Miciński: [Migocą złote pomarańcze…], w: Czytamy wiersze, wybór, oprac. i wstęp J. Maciejewski, wyd. 2 uzup. i popr., Warszawa 1973.pl
dc.description.referencesFornari F., „Minotaur” Tadeusza Micińskiego, w: Poezja Tadeusza Micińskiego. Interpretacje, red. A. Czabanowska-Wróbel, P. Próchniak i M. Stala, Kraków 2004.pl
dc.description.referencesForstner D., Świat symboliki chrześcijańskiej, przekł. i oprac. W. Zakrzewska, P. Pachciarek, R. Turzyński, wybór ilustr. i komentarz T. Łozińska, Warszawa 1990.pl
dc.description.referencesFoucault M., Człowiek i jego sobowtóry (fragment „Słów i rzeczy”), przekł. T. Komendant, „Literatura na Świecie” 1988, nr 6.pl
dc.description.referencesGalle H. [rec.], „Biblioteka Warszawska” 1912, t. 4, s. 559.pl
dc.description.referencesGazda G., Futuryzm w Polsce, Wrocław 1974.pl
dc.description.referencesGirard R., Od mimetycznego pożądania do upiornego sobowtóra, w: tegoż, Sacrum i przemoc, przekł. M. i J. Plecińscy, Poznań 1993, s. 197–232.pl
dc.description.referencesGirard R., [„Potworny sobowtór”, opętanie i maska], przekł. R. Forycki, w: Maski, wybór, oprac. i red. M. Janion i S. Rosiek, t. 2, Gdańsk 1986, s. 31–34.pl
dc.description.referencesGłowiński M., Mity przebrane. Dionizos – Narcyz – Prometeusz – Marchołt – labirynt, Kraków 1994.pl
dc.description.referencesGutowski W., Wprowadzenie do Xięgi Tajemnej. Studia o twórczości Tadeusza Micińskiego, Bydgoszcz 2002.pl
dc.description.referencesGutowski W., W poszukiwaniu życia nowego. Mit a światopogląd w twórczości Tadeusza Micińskiego, Warszawa 1980.pl
dc.description.referencesJung C.G., Psychologia a alchemia, przekł. R. Reszke, Warszawa 1999.pl
dc.description.referencesK.W.Z. [K.W. Zawodziński], Poezja, „Przegląd Warszawski” 1924, nr 34–35.pl
dc.description.referencesKempiński A. M., Encyklopedia mitologii ludów indoeuropejskich, Warszawa–Poznań 2001.pl
dc.description.referencesKleiner J., Zdzisław Dębicki jako poeta, „Słowo Polskie” 1925, nr 8.pl
dc.description.referencesKopaliński W., Słownik symboli, wyd. 3, Warszawa 1995.pl
dc.description.referencesKrzyżanowski J., Żartobliwy debiut Leopolda Staffa, „Życie Literackie” 1974, nr 43 (1187), 27 października, s. 1 i 7.pl
dc.description.referencesKuźma E., Semiologia egzotyki, w: Miejsca wspólne. Szkice o komunikacji literackiej i artystycznej, red. E. Balcerza i S. Wysłouch, Warszawa 1985.pl
dc.description.referencesLanson G., Tuffrau P., Historia literatury francuskiej w zarysie, przekł. W. Bieńkowska, wyd. 2, Warszawa 1965.pl
dc.description.referencesLeksykon symboli, oprac. M. Oesterreicher-Mollwo, przekł. J. Prokopiuk, Warszawa 1992.pl
dc.description.referencesLeśmian B., Poezja żalu, w: tegoż, Dzieła wszystkie. Szkice literackie, zebrał i oprac. J. Trznadel, Warszawa 2011.pl
dc.description.referencesMacioti M.I., Mity i magie ziół. Czy kwiaty i liście, zapachy i znaki zodiaku wpływają na stosunki między ludźmi? Odpowiedź tradycji mitu i literatury u progu trzeciego tysiąclecia, przekł. I. Kania, Kraków 1998.pl
dc.description.referencesMajerski P., Anarchia i formuły. Problemy twórczości poetyckiej Anatola Sterna, Katowice 2001.pl
dc.description.referencesMakowiecki A.Z., Słownik postaci literackich, Warszawa 2000.pl
dc.description.referencesPascual Chenel Á., Serrano Simarro A., Słownik symboli, przekł. M. Boberska, Warszawa 2008.pl
dc.description.referencesPurc-Stępniak B., Kula jako symbol „vanitas”. Z kręgu badań nad malarstwem XVII wieku, Gdańsk 2004.pl
dc.description.referencesSikora I., Przyroda i wyobraźnia. O symbolice roślinnej w poezji Młodej Polski, Wrocław 1992.pl
dc.description.referencesSobieraj S., Alchemia wyobraźni. Rezonans twórczości Tadeusza Micińskiego w poezji międzywojennej, Siedlce 2002.pl
dc.description.referencesTaniec w literaturze polskiej XIX i XX wieku, red. S. Karpowicz-Słowikowska, E. Mikiciuk, Gdańsk 2012.pl
dc.description.referencesTetmajer K., Z powodu poezji Z. Dębickiego, w: tegoż, Notatki literackie, Warszawa 1916.pl
dc.description.referencesTresidder J., Słownik symboli. Ilustrowany przewodnik po tradycyjnych wyrażeniach obrazowych, znakach ikonicznych i emblematach, przekł. B. Stokłosa, wyd. 2, Warszawa 2005.pl
dc.description.referencesWaśkiewicz A.K., Wstęp, w: A. Stern, Wiersze zebrane, oprac. A.K. Waśkiewicz, t. 1, Kraków–Wrocław 1986.pl
dc.description.referencesWażyk A., U modernistów, „Twórczość” 1977, nr 8.pl
dc.description.referencesWitkiewicz S.I., Formalne wartości dzieł Micińskiego, w: tegoż, Bez kompromisu. Pisma krytyczne i publicystyczne, zebrał i oprac. J. Degler, Warszawa 1976.pl
dc.description.referencesWróbel-Best J., Motyw tańca w wierszu „Migocą złote pomarańcze” Tadeusza Micińskiego, w: Poezja Tadeusza Micińskiego. Interpretacje, red. A. Czabanowska-Wróbel, P. Próchniak i M. Stala, Kraków 2004.pl
dc.description.referencesZawadzki J., Dawna literatura chińska. Antologia i omówienie, t. 1, Seattle 2015.pl
dc.description.firstpage217pl
dc.description.lastpage255pl
dc.identifier.citation2Tadeusz Miciński i ludzie epoki. Studia, red. nauk. M. Bajko, J. Ławski, U.M. Pilchpl
dc.conferenceKonferencja Naukowa „Tadeusz Miciński i ludzie epoki. Współcześni i potomni wobec pisarza i jego dziedzictwa. W 100. rocznicę śmierci 1918–2018”, Białystok 11–12 października 2018pl
dc.identifier.orcid0000-0002-1548-9211-
Występuje w kolekcji(ach):Konferencja Naukowa „Tadeusz Miciński i ludzie epoki. Współcześni i potomni wobec pisarza i jego dziedzictwa. W 100. rocznicę śmierci 1918–2018”, 11–12 października 2018
Książki / Rozdziały (Temida2)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
G_Iglinski_Wsrod_blaskow_i_zapachow_pomaranczy.pdf621,75 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż uproszczony widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja jest chroniona prawem autorskim (Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone)