REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/10426
Pełny rekord metadanych
Pole DCWartośćJęzyk
dc.contributor.authorCzabanowska-Wróbel, Anna-
dc.date.accessioned2021-03-17T11:22:53Z-
dc.date.available2021-03-17T11:22:53Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.citationTadeusz Miciński i ludzie epoki. Studia, red. nauk. M. Bajko, J. Ławski, U.M. Pilch, Białystok 2019, s. 145-168pl
dc.identifier.isbn978-83-65696-49-6-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11320/10426-
dc.description.abstractTadeusz Miciński’s art exerted infl uence on Jarosław Iwaszkiewicz both directly and indirectly, through the mediation of Karol Szymanowski’s music and through the stories about Miciński that Szymanowski told Iwaszkiewicz, his younger cousin. As often noted in the literature, the infl uence of Miciński’s imagination is most noticeable in the libretto of King Roger, jointly written by Szymanowski and Iwaszkiewicz. Although Iwaszkiewicz highly valued Miciński’s novel Wita, he parodied the style of his prose. However, the most important infl uence on Iwaszkiewicz’s work was exerted by Miciński’s poems from the W mroku gwiazd [In the Darkness of the Stars] collection, references to which can be seen in Iwaszkiewicz’s poetry from the interwar period as well as in the much later Ciemne ścieżki [Dark Paths] collection. Also, some poems that did not make it to the Ciemne ścieżki collection and are only known from manuscripts or typescripts contain clear references to easily identifi able lyrical poems by Miciński, mainly those that were set to music by Karol Szymanowski. In his lyrical cycle of poems published in the Ciemne ścieżki collection, Iwaszkiewicz creates ‚song lyrics for a dead composer’ – in a kind of literary rivalry with Miciński. The poems can also be seen as a tribute to the two great artists, who had been long deceased at the time when the collection was published. One can speculate that Iwaszkiewicz was driven by what R. Girard called “mimetic desire”.pl
dc.language.isoplpl
dc.publisherTemida 2, przy współpracy Wydziału Filologicznego Uniwersytetu w Białymstokupl
dc.relation.ispartofseriesPrzełomy/Pogranicza: Studia Literackie;41-
dc.subjectTadeusz Micińskipl
dc.subjectJarosław Iwaszkiewiczpl
dc.subjectKarol Szymanowskipl
dc.subjectPolish poetrypl
dc.subjectmusicpl
dc.subjectsongpl
dc.subjectlyrical cyclepl
dc.title„Gdybym przespał aż do ranka...”. Miciński – (Szymanowski) – Iwaszkiewiczpl
dc.title.alternative“If I Slumbered Until Sunrise...” Miciński – (Szymanowski) – Iwaszkiewiczpl
dc.typeBook chapterpl
dc.rights.holder© Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 2019;-
dc.description.BiographicalnoteANNA CZABANOWSKA-WRÓBEL – prof. dr hab., pracuje na Uniwersytecie Jagiellońskim. Zajmuje się badaniami literatury Młodej Polski, zwłaszcza poezji, przemianami poezji współczesnej, zagadnieniem baśni w literaturze, badaniami nad dzieckiem i dzieciństwem w literaturze i kulturze, literaturą dla dzieci i młodzieży, poezją Leopolda Staff a i Bolesława Leśmiana, twórczością Brunona Schulza, poezją Adama Zagajewskiego. Od roku 2014 roku kieruje Ośrodkiem Badań Literatury Dziecięcej i Młodzieżowej. Redaguje naukową serię „Żywioły Wyobraźni” (Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego); członkini Komitetu Nauk o Literaturze Polskiej Akademii Nauk i Komisji Historycznoliterackiej Oddziału PAN w Krakowie, Krakowskiego Komitetu Okręgowego Olimpiady Literatury i Języka Polskiego. Autorka wielu książek, m.in. Baśń w literaturze Młodej Polski (1996), Dziecko. Symbol i zagadnienie antropologiczne w literaturze Młodej Polski (2003), Poszukiwanie blasku. O poezji Adama Zagajewskiego (2005), Utopia powtórzenia. Powtórzenie, podmiotowość, pamięć w literaturze modernizmu (2019).pl
dc.description.AffiliationUniwersytet Jagielloński, Katedra Historii Literatury Pozytywizmu i Młodej Polskipl
dc.description.referencesBoniecki E., Ja niegdyś Roger… Studia i szkice literackie o Karolu Szymanowskim, Warszawa 2014.pl
dc.description.referencesBrzozowska S., Historiozofi a i romans grozy. „Wita” Tadeusza Micińskiego, w: tejże, W zwierciadle idei. Literatura Młodej Polski – konteksty, Warszawa 2018.pl
dc.description.referencesChojnowski Z., Poetycka wiara Jarosława Iwaszkiewicza, Olsztyn 1999.pl
dc.description.referencesChylińska T., Karol Szymanowski i Tadeusz Miciński, w: Studia o Tadeuszu Micińskim, red. M. Podraza-Kwiatkowska, Kraków 1979.pl
dc.description.referencesCyz T., Powroty Dionizosa. „Król Roger” według Szymanowskiego i Iwaszkiewicza, Warszawa 2008.pl
dc.description.referencesGirard R., Prawda powieściowa i kłamstwo romantyczne, przekł. K. Kot, Warszawa 2001.pl
dc.description.referencesGmys M., Harmonie i dysonanse. Muzyka Młodej Polski wobec innych sztuk, Poznań 2012.pl
dc.description.referencesGutowski W., Wstęp, w: T. Miciński, Wybór poezji, Kraków 1999.pl
dc.description.referencesIwaszkiewicz J., Dzienniki 1911–1955, oprac. i przypisy A. i R. Papiescy, Warszawa 2007.pl
dc.description.referencesIwaszkiewicz J., Muzyka wieczorem, Warszawa 1980.pl
dc.description.referencesIwaszkiewicz J., Spotkania z Szymanowskim, Kraków 1976.pl
dc.description.referencesIwaszkiewicz J., Wiedźma i templariusz, „Cyrulik Warszawski” 1926, nr 12.pl
dc.description.referencesIwaszkiewicz J., Wiersze, t. 1–2, Warszawa 1977.pl
dc.description.referencesIwaszkiewicz J., Eleuter, „Wita” Tadeusza Micińskiego, „Wiadomości Literackie” 1926, nr 16 (120).pl
dc.description.referencesKolbuszewski J., Literatura i Tatry. Studia i szkice, Zakopane 2016.pl
dc.description.referencesKuśmierczyk S., „A śmierć odmiga się w stawie…”. Panny z Wilka Andrzeja Wajdy, w: tegoż, Zagubieni w drodze. Film fabularny jako obraz doświadczenia wewnętrznego, Warszawa 1999.pl
dc.description.referencesKwiatkowski J., Poezja Jarosława Iwaszkiewicza na tle dwudziestolecia międzywojennego, Warszawa 1975.pl
dc.description.referencesMiciński T., Poezje, oprac. J. Prokop, Kraków 1980.pl
dc.description.referencesMiciński T., Wybór poezji, oprac. W. Gutowski, Kraków 1999.pl
dc.description.referencesMiciński T., Wita, Warszawa 1930.pl
dc.description.referencesPilch U.M., „Tatry” Tadeusza Micińskiego – próba interpretacji, „Ruch Literacki” 2017, z. 6.pl
dc.description.referencesPotkański J., Parabazy wpływu. Iwaszkiewicz, Bloom, Lacan, Warszawa 2009.pl
dc.description.referencesReimann A., „Podsłuchać muzyczny motyw”. O cyklu muzyczno-poetyckim na przykładzie „Muzyki wieczorem” Jarosława Iwaszkiewicza, „Przestrzenie Teorii” 2011, nr 15.pl
dc.description.referencesSobieraj S., Alchemia wyobraźni. Rezonans twórczości Tadeusza Micińskiego w poezji międzywojennej, Siedlce 2002.pl
dc.description.firstpage145pl
dc.description.lastpage168pl
dc.identifier.citation2Tadeusz Miciński i ludzie epoki. Studia, red. nauk. M. Bajko, J. Ławski, U.M. Pilchpl
dc.conferenceKonferencja Naukowa „Tadeusz Miciński i ludzie epoki. Współcześni i potomni wobec pisarza i jego dziedzictwa. W 100. rocznicę śmierci 1918–2018”, Białystok 11–12 października 2018pl
dc.identifier.orcid0000-0002-4382-366X-
Występuje w kolekcji(ach):Konferencja Naukowa „Tadeusz Miciński i ludzie epoki. Współcześni i potomni wobec pisarza i jego dziedzictwa. W 100. rocznicę śmierci 1918–2018”, 11–12 października 2018
Książki / Rozdziały (Temida2)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
A_Czabanowska_Wrobel_Gdybym_przespal_az_do_ranka.pdf476,68 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż uproszczony widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja jest chroniona prawem autorskim (Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone)