REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/10425
Pełny rekord metadanych
Pole DCWartośćJęzyk
dc.contributor.authorŁawski, Jarosław-
dc.date.accessioned2021-03-17T11:01:42Z-
dc.date.available2021-03-17T11:01:42Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.citationTadeusz Miciński i ludzie epoki. Studia, red. nauk. M. Bajko, J. Ławski, U.M. Pilch, Białystok 2019, s. 115-141pl
dc.identifier.isbn978-83-65696-49-6-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11320/10425-
dc.description.abstractThe paper contains an analysis of a recently discovered article by Tadeusz Miciński. The article, titled “Los Verhaerena” [Verhaeren’s Fate], originally appeared in Issue 35 of the “Gazeta Polska” periodical, published in Russia at the time of World War I. In this article, Tadeusz Miciński (1878–1918), an outstanding Polish writer of the Modernist period, joins the polemics about the fate of the famous Belgian poet Émile Verhaeren (1855–1916), who tragically died in 1916 under a train. The Russian writer and anthroposophist Maximilian Voloshin (1878–1932) interpreted this death as a consequence of Verhaeren’s rejection of the esoteric doctrine and his pacifist attitude. As part of his polemics with Voloshin’s views, Miciński formulates his own credo, declaring that a writer’s duty in the face of cruelty and the evils of war is to offer active resistance, thereby defending not only the nation under attack but also art itself.pl
dc.description.sponsorshipArtykuł został przygotowany w ramach grantu Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki pod nazwą „Naukowa edycja krytyczna Pism rozproszonych Tadeusza Micińskiego w czterech tomach: eseje, liryka, publicystyka” (projekt MNiSW na lata 2016–2020).pl
dc.language.isoplpl
dc.publisherTemida 2, przy współpracy Wydziału Filologicznego Uniwersytetu w Białymstokupl
dc.relation.ispartofseriesPrzełomy/Pogranicza: Studia Literackie;41-
dc.subjectTadeusz Micińskipl
dc.subjectÉmile Verhaerenpl
dc.subjectMaximilian Voloshinpl
dc.subjectRudolf Steinerpl
dc.subjectanthroposophypl
dc.subjectpoetrypl
dc.subjectactionpl
dc.subjectWorld War Ipl
dc.title„Los Verhaerena” Tadeusza Micińskiego. Manifest z epoki katastrofpl
dc.title.alternative“Verhaeren’s Fate” by Tadeusz Miciński: an Artist's Manifesto at the Times of Warpl
dc.typeBook chapterpl
dc.rights.holder© Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 2019;-
dc.description.BiographicalnoteJAROSŁAW ŁAWSKI – prof. dr hab., pracownik Uniwersytetu w Białymstoku; badacz wyobraźni poetyckiej, twórca i kierownik Katedry Badań Filologicznych „Wschód – Zachód” w Kolegium Literaturoznawstwa UwB; dziekan Wydziału Filologicznego. Zainteresowania badawcze: faustyzm i bizantynizm w literaturze polskiej, Oświecenie i Romantyzm, Młoda Polska, polsko-wschodniosłowiańskie związki kulturowe, relacje literatury i geopolityki oraz twórczość Zygmunta Glogera i Czesława Miłosza. Redaktor naczelny Naukowych Serii Wydawniczych: „Czarny Romantyzm”, „Przełomy/Pogranicza” oraz „Colloquia Orientalia Bialostocensia”. Autor m.in. książek: Wyobraźnia lucyferyczna. Szkice o poemacie Tadeusza Micińskiego „Niedokonany. Kuszenie Chrystusa Pana na pustyni” (Białystok 1995) oraz Mickiewicz – Mit – Historia. Studia (Białystok 2010). Ostatnio wydał: Miłosz: „Kroniki” istnienia. Sylwy (Białystok 2014), Śmierć wszystko zmiecie. Studia o czarnym romantyzmie (II) (Gdańsk 2019). Członek Komitetu Nauk o Literaturze PAN; członek korespondent Polskiej Akademii Umiejętności.pl
dc.description.AffiliationUniwersytet w Białymstoku, Katedra Badań Filologicznych „Wschód – Zachód”pl
dc.description.referencesBajko M., Heroiczna Apokalipsa. W kręgu idei i wyobraźni Tadeusza Micińskiego, Białystok 2012.pl
dc.description.referencesBajko M., Sny niezwykłe o Polsce i Europie. Diagnoza kultury w pismach Tadeusza Micińskiego u progu pierwszej wojny światowej, Kraków 2015.pl
dc.description.referencesGutowski W., Między inicjacją a nicością. Studia i szkice o literaturze modernizmu, Bydgoszcz 2013.pl
dc.description.referencesGutowski W., Wprowadzenie do Xięgi Tajemnej. Studia o twórczości Tadeusza Micińskiego, Bydgoszcz 2002.pl
dc.description.referencesŁawski J., „Pszenica i kąkol”. Wyobraźnia poetycka Tadeusza Micińskiego w latach „Wielkiej Wojny”, w: Poezja Tadeusza Micińskiego. Interpretacje, red. A. Czabanowska-Wróbel, P. Próchniak, M. Stala, Kraków 2004.pl
dc.description.referencesŁawski, J., Nieznany rosyjski artykuł Tadeusza Micińskiego o Henryku Sienkiewiczu, „Bibliotekarz Podlaski” 2016, nr 1.pl
dc.description.referencesŁawski J., Kosmografia wolności. „Nowe” pisma Tadeusza Micińskiego z lat 1914–1917, „Wiek XIX” 2018, R. XI (LIII).pl
dc.description.referencesŁawski J., Odessa 1918: u źródeł libretta „Króla Rogera” Iwaszkiewicza i Szymanowskiego, w: Odessa, muzyka, literatura. Ukraińsko-polski transfer kulturowy. Studia, red. N. Maliutina i W. Biegluk-Leś, Białystok–Odessa 2019.pl
dc.description.referencesMaciejewska I., Inter arma. Okolicznościowa poezja polska okresu I-ej wojny światowej, „Odra” 1969, nr 4–5.pl
dc.description.referencesMaciejewska I., Proza polska lat 1914–1918 wobec wojny światowej, „Pamiętnik Literacki” 1981, z 1.pl
dc.description.referencesProza Tadeusza Micińskiego. Studia, wstęp J. Ławski, red. M. Bajko, W. Gutowski, J. Ławski, Białystok 2017.pl
dc.description.referencesStępnik K., Rekonesans. Studia z literatury i publicystyki okresu I wojny światowej, Lublin 1997.pl
dc.description.referencesWoldan A., Andere Stimmen – Protest gegen Krieg und Gewalt in der polnischen und ukrainischen Dichtung über den Ersten Weltkrieg, „Przegląd Humanistyczny” 2019, nr 1.pl
dc.description.referencesWasilewski Z., Tadeusz Miciński i jego los, „Gazeta Warszawska” 1925, nr 74/75.pl
dc.description.referencesWydrycka A., Zapomniane teksty Micińskiego, „Ruch Literacki” 1989, z. 4/5.pl
dc.description.referencesZahorska A., Ofiara bolszewizmu. Wspomnienie pośmiertne o Tadeuszu Micińskim, „Przegląd Wieczorny” 1922, nr 229.pl
dc.description.firstpage115pl
dc.description.lastpage141pl
dc.identifier.citation2Tadeusz Miciński i ludzie epoki. Studia, red. nauk. M. Bajko, J. Ławski, U.M. Pilchpl
dc.conferenceKonferencja Naukowa „Tadeusz Miciński i ludzie epoki. Współcześni i potomni wobec pisarza i jego dziedzictwa. W 100. rocznicę śmierci 1918–2018”, Białystok 11–12 października 2018pl
dc.identifier.orcid0000-0002-1167-5041-
Występuje w kolekcji(ach):Konferencja Naukowa „Tadeusz Miciński i ludzie epoki. Współcześni i potomni wobec pisarza i jego dziedzictwa. W 100. rocznicę śmierci 1918–2018”, 11–12 października 2018
Książki / Rozdziały (Temida2)
Materiały konferencyjne (WFil)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
J_Lawski_Los_Verhaerena_Tadeusza_Micinskiego.pdf541,27 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż uproszczony widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja jest chroniona prawem autorskim (Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone)