REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/10424
Tytuł: Ameryka Tadeusza Micińskiego: poetycka mitologia czasów wojny
Inne tytuły: Tadeusz Miciński’s America: the Mythology of Wartime
Autorzy: Janicka, Anna
Słowa kluczowe: hymn
Tadeusz Miciński
the United States of America
politics
prophecy
Apocalypse
Data wydania: 2019
Data dodania: 17-mar-2021
Wydawca: Temida 2, przy współpracy Wydziału Filologicznego Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Tadeusz Miciński i ludzie epoki. Studia, red. nauk. M. Bajko, J. Ławski, U.M. Pilch, Białystok 2019, s. 91-114
Seria: Przełomy/Pogranicza: Studia Literackie;41
Konferencja: Konferencja Naukowa „Tadeusz Miciński i ludzie epoki. Współcześni i potomni wobec pisarza i jego dziedzictwa. W 100. rocznicę śmierci 1918–2018”, Białystok 11–12 października 2018
Abstrakt: In the paper, the author offers her interpretation of a recently discovered poem by Tadeusz Miciński (1873–1918), a Polish writer of the Young Poland period. The poem, titled Hymn do Ameryki Zjednoczonych Stanów [A Hymn to the United States of America], was originally published in Petrograd in 1917, in the “Gazeta Polska” periodical. It is a poetic response to President Woodrow Wilson’s address in which the United States declared war on Germany. Miciński’s interpretation of this fact is hymnal, almost prayerful in nature. On the one hand, he sees it as a fulfilment of the predestined geopolitical role of the United States in the world. On the other hand, the event gives testimony to the metaphysical brotherhood of America and Poland grounded on the idea of liberty and embodied by Kazimierz Pułaski and Tadeusz Kościuszko, who fought for America’s independence in the 18th century.
Afiliacja: Uniwersytet w Białymstoku, Zakład Filologicznych Badań Interdyscyplinarnych
Nota biograficzna: ANNA JANICKA – dr hab., prof. Uniwersytetu w Białymstoku, pracuje w Kolegium Literaturoznawstwa Uniwersytetu w Białymstoku, w Zakładzie Filologicznych Badań Interdyscyplinarnych. Zainteresowania badawcze: literatura polska II połowy XIX wieku, w szczególności refleksja młodych pozytywistów warszawskich z kręgu „Przeglądu Tygodniowego”, twórczość Gabrieli Zapolskiej, zagadnienia emancypacji kobiet, kultura polska w jej związkach z kulturami Europy Wschodniej. Ostatnio współredagowała tomy: Pogranicza, cezury, zmierzchy Czesława Miłosza (2012), Żeromski. Tradycja i eksperyment (Seria I, 2013), Starość. Doświadczenie egzystencjalne – temat literacki – metafora kultury (t. 1–2, 2013), Pogranicza, Kresy, Wschód a idee Europy (t. 1–2, Białystok 2013), tom prac Aliny Kowalczykowej Wokół romantyzmu. Estetyka, polityka, historia (Białystok 2014); redaktorka tomu Pozytywiści warszawscy. „Przegląd Tygodniowy” 1866–1876, Seria I: Studia, rewizje, konteksty (Białystok 2015). Wydała monografie: Sprawa Zapolskiej. Skandale i polemiki (Białystok 2013), Tradycja i zmiana. Literackie modele dziewiętnastowieczności: pozytywizm i „obrzeża” (Białystok 2015). Współedytorka Kwiatu śmierci Gabrieli Zapolskiej i Michała Sędziwoja (Dramatów) Wacława Szymanowskiego. Odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Kieruje grantem NPRH (2014–2020) na badania nad środowiskiem pozytywistów warszawskich z kręgu „Przeglądu Tygodniowego” (1866–1876).
Sponsorzy: Tekst powstał w ramach grantu Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki pod nazwą „Naukowa edycja krytyczna Pism rozproszonych Tadeusza Micińskiego w IV tomach: eseje, liryka, publicystyka”, finansowanego przez MNiSW w latach 2016–2020.
URI: http://hdl.handle.net/11320/10424
ISBN: 978-83-65696-49-6
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0003-0289-3706
Typ Dokumentu: Book chapter
Właściciel praw: © Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 2019;
Występuje w kolekcji(ach):Konferencja Naukowa „Tadeusz Miciński i ludzie epoki. Współcześni i potomni wobec pisarza i jego dziedzictwa. W 100. rocznicę śmierci 1918–2018”, 11–12 października 2018
Książki / Rozdziały (Temida2)
Materiały konferencyjne (WFil)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
A_Janicka_Ameryka_Tadeusza_Micinskiego_poetycka_mitologia_czasow_wojny.pdf481,96 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja jest chroniona prawem autorskim (Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone)