REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/10424
Pełny rekord metadanych
Pole DCWartośćJęzyk
dc.contributor.authorJanicka, Anna-
dc.date.accessioned2021-03-17T10:35:10Z-
dc.date.available2021-03-17T10:35:10Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.citationTadeusz Miciński i ludzie epoki. Studia, red. nauk. M. Bajko, J. Ławski, U.M. Pilch, Białystok 2019, s. 91-114pl
dc.identifier.isbn978-83-65696-49-6-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11320/10424-
dc.description.abstractIn the paper, the author offers her interpretation of a recently discovered poem by Tadeusz Miciński (1873–1918), a Polish writer of the Young Poland period. The poem, titled Hymn do Ameryki Zjednoczonych Stanów [A Hymn to the United States of America], was originally published in Petrograd in 1917, in the “Gazeta Polska” periodical. It is a poetic response to President Woodrow Wilson’s address in which the United States declared war on Germany. Miciński’s interpretation of this fact is hymnal, almost prayerful in nature. On the one hand, he sees it as a fulfilment of the predestined geopolitical role of the United States in the world. On the other hand, the event gives testimony to the metaphysical brotherhood of America and Poland grounded on the idea of liberty and embodied by Kazimierz Pułaski and Tadeusz Kościuszko, who fought for America’s independence in the 18th century.pl
dc.description.sponsorshipTekst powstał w ramach grantu Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki pod nazwą „Naukowa edycja krytyczna Pism rozproszonych Tadeusza Micińskiego w IV tomach: eseje, liryka, publicystyka”, finansowanego przez MNiSW w latach 2016–2020.pl
dc.language.isoplpl
dc.publisherTemida 2, przy współpracy Wydziału Filologicznego Uniwersytetu w Białymstokupl
dc.relation.ispartofseriesPrzełomy/Pogranicza: Studia Literackie;41-
dc.subjecthymnpl
dc.subjectTadeusz Micińskipl
dc.subjectthe United States of Americapl
dc.subjectpoliticspl
dc.subjectprophecypl
dc.subjectApocalypsepl
dc.titleAmeryka Tadeusza Micińskiego: poetycka mitologia czasów wojnypl
dc.title.alternativeTadeusz Miciński’s America: the Mythology of Wartimepl
dc.typeBook chapterpl
dc.rights.holder© Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 2019;-
dc.description.BiographicalnoteANNA JANICKA – dr hab., prof. Uniwersytetu w Białymstoku, pracuje w Kolegium Literaturoznawstwa Uniwersytetu w Białymstoku, w Zakładzie Filologicznych Badań Interdyscyplinarnych. Zainteresowania badawcze: literatura polska II połowy XIX wieku, w szczególności refleksja młodych pozytywistów warszawskich z kręgu „Przeglądu Tygodniowego”, twórczość Gabrieli Zapolskiej, zagadnienia emancypacji kobiet, kultura polska w jej związkach z kulturami Europy Wschodniej. Ostatnio współredagowała tomy: Pogranicza, cezury, zmierzchy Czesława Miłosza (2012), Żeromski. Tradycja i eksperyment (Seria I, 2013), Starość. Doświadczenie egzystencjalne – temat literacki – metafora kultury (t. 1–2, 2013), Pogranicza, Kresy, Wschód a idee Europy (t. 1–2, Białystok 2013), tom prac Aliny Kowalczykowej Wokół romantyzmu. Estetyka, polityka, historia (Białystok 2014); redaktorka tomu Pozytywiści warszawscy. „Przegląd Tygodniowy” 1866–1876, Seria I: Studia, rewizje, konteksty (Białystok 2015). Wydała monografie: Sprawa Zapolskiej. Skandale i polemiki (Białystok 2013), Tradycja i zmiana. Literackie modele dziewiętnastowieczności: pozytywizm i „obrzeża” (Białystok 2015). Współedytorka Kwiatu śmierci Gabrieli Zapolskiej i Michała Sędziwoja (Dramatów) Wacława Szymanowskiego. Odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Kieruje grantem NPRH (2014–2020) na badania nad środowiskiem pozytywistów warszawskich z kręgu „Przeglądu Tygodniowego” (1866–1876).pl
dc.description.AffiliationUniwersytet w Białymstoku, Zakład Filologicznych Badań Interdyscyplinarnychpl
dc.description.referencesBajko M., Heroiczna Apokalipsa. W kręgu idei i wyobraźni Tadeusza Micińskiego, Białystok 2012.pl
dc.description.referencesGutowski W., Wprowadzenie do Xięgi Tajemnej. Studia o twórczości Tadeusza Micińskiego, Bydgoszcz 2002.pl
dc.description.referencesHausner A. W., Emigracja polska w Ameryce w czasie obecnej wojny, Kraków 1916.pl
dc.description.referencesJanicka A., Eliza Orzeszkowa i „Najsławniejsze Polski w Ameryce”, w: Eliza Orzeszkowa. Pamięć kultury. Studia i głosy, red. J. Ławski, S. Musijenko, Białystok–Grodno 2019.pl
dc.description.referencesLéon-Dufour X., Słownik Nowego Testamentu, przekł. i opr. bp K. Romaniuk, Poznań 1998.pl
dc.description.referencesLinkner T., Z juweniliów Tadeusza Micińskiego, Gdańsk 2016.pl
dc.description.referencesŁawski J., Romantyzm poza wektorem „wpływu”. Model amerykańsko-polskiego rezonansu kulturowego, „Tematy i Konteksty” 2017, nr 7/12.pl
dc.description.referencesMiciński T., Hymn do Ameryki Zjednoczonej Stanów, „Gazeta Polska” 1917, nr 12.pl
dc.description.referencesMiciński T., Pisma rozproszone, red. M. Bajko, J. Ławski, t. I, Eseje i publicystyka 1896–1908, wstęp i opr. M. Bajko, W. Gutowski, Białystok 2017.pl
dc.description.referencesModzelewska E., August Antoni Jakubowski – poeta rozpaczy. Życie i twórczość, Kraków 2015.pl
dc.description.referencesSandler S., Indiańska przygoda Henryka Sienkiewicza, Warszawa 1967.pl
dc.description.referencesStudia o Tadeuszu Micińskim, red. M. Podraza-Kwiatkowska, Kraków 1979.pl
dc.description.firstpage91pl
dc.description.lastpage114pl
dc.identifier.citation2Tadeusz Miciński i ludzie epoki. Studia, red. nauk. M. Bajko, J. Ławski, U.M. Pilchpl
dc.conferenceKonferencja Naukowa „Tadeusz Miciński i ludzie epoki. Współcześni i potomni wobec pisarza i jego dziedzictwa. W 100. rocznicę śmierci 1918–2018”, Białystok 11–12 października 2018pl
dc.identifier.orcid0000-0003-0289-3706-
Występuje w kolekcji(ach):Konferencja Naukowa „Tadeusz Miciński i ludzie epoki. Współcześni i potomni wobec pisarza i jego dziedzictwa. W 100. rocznicę śmierci 1918–2018”, 11–12 października 2018
Książki / Rozdziały (Temida2)
Materiały konferencyjne (WFil)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
A_Janicka_Ameryka_Tadeusza_Micinskiego_poetycka_mitologia_czasow_wojny.pdf481,96 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż uproszczony widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja jest chroniona prawem autorskim (Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone)