REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/10413
Tytuł: Jak zginął Tadeusz Miciński? O różnych okolicznościach i wersjach śmierci poety
Inne tytuły: How Did Tadeusz Miciński Die? On the Circumstances and Variuos Versions of the Poet’s Death
Autorzy: Wydrycka, Anna
Słowa kluczowe: Tadeusz Miciński
death
Bolsheviks
revolution
murder
Maria Baranowska-Dohrn
Data wydania: 2019
Data dodania: 16-mar-2021
Wydawca: Temida 2, przy współpracy Wydziału Filologicznego Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Tadeusz Miciński i ludzie epoki. Studia, red. nauk. M. Bajko, J. Ławski, U.M. Pilch, Białystok 2019, s. 27-49
Seria: Przełomy/Pogranicza: Studia Literackie;41
Konferencja: Konferencja Naukowa „Tadeusz Miciński i ludzie epoki. Współcześni i potomni wobec pisarza i jego dziedzictwa. W 100. rocznicę śmierci 1918–2018”, Białystok 11–12 października 2018
Abstrakt: The paper contains an overview of the most significant pieces of information concerning the circumstances of Tadeusz Miciński’s death that appeared both in the interwar period and more recently. On the basis of private letters of the period, the author describes the estate of Vydranka, owned by Maria Baranowska-Dohrn. The place had a special significance to Miciński and was the destination of his last journey. In 1920, the press reported that Miciński had been arrested by the Bolsheviks and that he was kept in a concentration camp near Moscow. Rumours were also being spread that the poet had agreed to collaborate with Lenin and was writing a history of the Bolshevik revolution. At the same time, more and more reports were coming that he had been brutally murdered. Writers gathered around the Zdrój [The Spring] magazine and other organised groups of citizens made an appeal to the Polish government to obtain, via diplomatic channels, information about Miciński’s fate and bring his body back to Poland for burial. However, no official report on the circumstances of his death has ever been issued – only the poet’s manuscripts were returned from Moscow. On the basis of reports coming from Poles who at that time stayed in Russia, two prevailing (and partly contradictory) versions of his death emerged. One says that Miciński was killed by bolshevized peasants in the vicinity of the town of Cherykaw, and that this is where he was buried. According to the other version, Miciński was killed by the Bolsheviks in the town of Chachersk, some eighty kilometres from Cherykaw, and that he was buried in the village of Malyia Malynichy near Chachersk. On the basis of reports discussed in the paper, the author concludes that it is very unlikely that the poet was indeed buried in the village of Malyia Malynichy near Chachersk, as is currently assumed; probable place by Maria Baranowska-Dohrn to Paul Claudel, in which she described the estate of Vydranka and her relations with Miciński. The circumstances of her own death have never been established, but it is known that she died in April 1918. This fact provides support to the supposition that Miciński died in April or May 1918.
Afiliacja: Uniwersytet w Białymstoku, Zakład Badań Źródłowych nad Literaturą XIX i XX wieku
Nota biograficzna: ANNA WYDRYCKA – dr hab., profesor Uniwersytetu w Białymstoku, zatrudniona w Kolegium Literaturoznawstwa Uniwersytetu w Białymstoku. Badaczka literatury Młodej Polski, zwłaszcza poezji, krytyki i nurtu kobiecego. Autorka monografii „…Rymów gałązeczki skrzydlate…”. W świecie poetyckim Bronisławy Ostrowskiej (Białystok 1998). Edytorka tekstów młodopolskich i XX-wiecznych; wydała między innymi: Poezje wybrane Bronisławy Ostrowskiej (Kraków 1999), Poezje Marceliny Kulikowskiej (Białystok 2001), Poezje zebrane Anny Zahorskiej (Białystok 2017), antologię Zapomniane głosy: krytyka literacka kobiet 1894–1918, t. 1, Wybór tekstów (Białystok 2006). Ostatnio opublikowała monografie: Między bios a zoé. Poetycka antropologia w liryce Młodej Polski. Interpretacje (Białystok 2012), „Rządy poezji”: młodopolska liryka: studia i interpretacje (Białystok 2016). Współredaktorka tomu: Żydzi wschodniej Polski, seria VI, Żydzi białostoccy: od początków do 1939 roku (Białystok 2018). Jest członkiem Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza.
Sponsorzy: Artykuł został przygotowany w ramach grantu Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki pod nazwą „Naukowa edycja krytyczna Pism rozproszonych Tadeusza Micińskiego w czterech tomach: eseje, liryka, publicystyka” (projekt MNiSW na lata 2016–2020).
URI: http://hdl.handle.net/11320/10413
ISBN: 978-83-65696-49-6
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0002-3630-3869
Typ Dokumentu: Book chapter
Właściciel praw: © Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 2019;
Występuje w kolekcji(ach):Konferencja Naukowa „Tadeusz Miciński i ludzie epoki. Współcześni i potomni wobec pisarza i jego dziedzictwa. W 100. rocznicę śmierci 1918–2018”, 11–12 października 2018
Książki / Rozdziały (Temida2)
Materiały konferencyjne (WFil)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
A_Wydrycka_Jak_zginal_Tadeusz_Micinski.pdf427,12 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja jest chroniona prawem autorskim (Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone)