REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/10189
Tytuł: Twórczość Wiesława Kazaneckiego oraz laureatów nagrody literackiej jego imienia
Redaktor(rzy): Kochanowski, Marek
Sawicka-Mierzyńska, Katarzyna
Słowa kluczowe: literatura podlaska
Nagroda Literacka Prezydenta Miasta Białegostoku im. Wiesława Kazaneckiego
nowy regionalizm
literatura najnowsza
nagrody literackie
Data wydania: 2020
Data dodania: 11-lut-2021
Wydawca: Wydaniwctwo Uniwersytetu w Białymstoku; Fundacja Uniwersytetu w Białymstoku; Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku
Seria: Biała Seria. Podlaski Regionalizm Literacki;4
Abstrakt: Książka stanowi czwartą z kolei publikację w serii „Biała Seria. Podlaski Regionalizm Literacki” i została poświęcona twórczości patrona oraz laureatów Nagrody Literackiej Miasta Białegostoku im. Wiesława Kazaneckiego. Znalazły się w niej artykuły badaczy wywodzących się z białostockiej polonistyki, jak też reprezentantów ośrodków akademickich z Krakowa, Poznania i Katowic. Monografię rozpoczynają teksty poświęcone Wiesławowi Kazaneckiemu: „'Co ukryte przed nami/ będzie odsłonięte'. O zatrzymanych przez cenzurę wierszach Wiesława Kazaneckiego z lat 80." Wiktora Gardockiego; "Nieobecny modernizator. O sposobach (nie)czytania Wiesława Kazaneckiego" Dariusza Kuleszy oraz „'Strefa Ocalenia' Wiesława Kazaneckiego, albo dlaczego problemy marzą o bezpiecznej przystani?" Mariusza Jauksza. W kolejnym artykule Danuta Zawadzka zadaje pytanie o to, czy można mówić o zwrocie herstorycznym w literaturze podlaskiej na przykładzie książek-laureatek Nagrody Kazaneckiego, zaś Elżbieta Dutka przygląda się w swoim tekście topobiograficznym opowieściom Anny Kamińskiej. Zastosowana przez Dutkę perspektywa auto/bio/geo/graficzna stanowi również dominantę artykułów Elżbiety Dąbrowicz (o Włodzimierzu Pawluczuku) i Jolanty Sztachelskiej (o Edwardzie Redlińskim). Powieści najpopularniejszego obecnie podlaskiego pisarza, Ignacego Karpowicza, stały się tematem rozważań Dariusza Nowackiego ("Mag ze Słuczanki") i Beaty Nowackiej, zaś Magdalena Roszczynialska i Elżbieta Rybicka poddały analizie "Drogę 816" Michała Książka (obie badaczki posłużyły się perspektywą ekokrytyczną). Literaturze popularnej poświęcili uwagę Marek Kochanowski ("Doświadczenie historii i traumy w narracjach popularnych o Podlasiu") oraz Elżbieta Konończuk, która na przykładzie twórczości Krzysztofa Gedroycia sformułowała nową kategorię genologiczną - kryminał tutejszy, zaś Maciej Łozowski przedstawił interpretację "Katonieli" Ewy Madeyskiej. Książkę wieńczą rozważania Marzeny Radeckiej na temat roli i rangi lokalnych nagród literackich. Idea publikacji bazującej na nominacjach do nagrody literackiej i twórczości jej patrona tylko z pozoru może się wydawać karkołomna - przyglądając się nominowanym i nagradzanym książkom można bowiem poddać interpretacji co najmniej kilka interesujących zjawisk, zgodnie z tezą Przemysława Czaplińskiego, że „Nagrody literackie są (…) jak soczewki, przez które widać najważniejsze procesy zachodzące w kulturze”, w tym przypadku choćby kształtowanie się literatury podlaskiej jako osobnego fenomenu na literackiej mapie Polski.
Afiliacja: Marek Kochanowski - Wydział Filologiczny
Katarzyna Sawicka-Mierzyńska - Wydział Filologiczny
Nota biograficzna: Marek Kochanowski, dr hab., prof. UwB, profesor w Kolegium Literaturoznawstwa na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu w Białymstoku. Animator kultury, absolwent podyplomowych studiów „Menadżer kultury” (Szkoła Główna Handlowa 2014). Zajmuje się literaturą modernistyczną, literaturą regionalną i popularną. Jest autorem kilkudziesięciu prac naukowych, w tym czterech monografii: Powieści Witkacego wobec schematów powieści popularnej (Białystok 2007); Modernizacje tradycji w wybranych utworach współczesnej kultury popularnej (Białystok 2013, wraz z P. Stasiewiczem); Melodramatyzm i powieść. Od rytuału do sensacji (Żeromski, Mniszkówna, Strug) Białystok 2015); Modernizm mniej znany. Studia i szkice (Białystok 2016). Redaktor i współredaktor tomów: Wiek kobiet w literaturze (Białystok 2002); Twórczość Wiesława Kazaneckiego (Białystok 2010); Podlasie w literaturze – literatura Podlasia (po 1989 roku). Nowoczesność – regionalizm – uniwersalizm (Białystok 2012). Członek Kapituły Nagrody Literackiej Prezydenta Miasta Białegostoku im. Wiesława Kazaneckiego.
Katarzyna Sawicka-Mierzyńska, dr hab., adiunkt w Zakładzie Literatury XIX wieku i Kultur Regionanych na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu w Białymstoku. Publikowała m.in. w „Białostockich Studiach Literaturoznawczych” (wchodzi w skład zespołu redakcyjnego pisma), „Pracach Filologicznych”, „Politei”, „Słupskich Pracach Filologicznych”, „Wielogłosie”. Współredaktorka tomów: Alfabet Białegostoku (Białystok 2011); Prasa regionalna i lokalna na terenie województwa podlaskiego w latach 1989–2010. Szkice i materiały (Białystok 2013); Sokrat Janowicz – pisarz transgraniczny. Studia, wspomnienia, materiały (Białystok 2014); Georomantyzm: literatura – miejsce – środowisko (Białystok 2015); Region a tożsamości transgraniczne. Literatura. Miejsca. Translokacje (Kraków 2016) i innych. Autorka książki Poruszyć miejsce. Obraz Białegostoku w twórczości Sokrata Janowicza i Ignacego Karpowicza (Białystok 2018). Od 2017 roku przewodnicząca Zespołu Badań Regionalnych. Od 2011 roku zasiada w Kapitule Nagrody Literackiej Prezydenta Miasta Białegostoku im. Wiesława Kazaneckiego.
E-mail: Marek Kochanowski: m.kochanowski@uwb.edu.pl
Katarzyna Sawicka-Mierzyńska: k.sawicka@uwb.edu.pl
Sponsorzy: Wydanie publikacji sfinansowano z budżetu Miasta Białegostoku oraz ze środków Wydziału Filologicznego Uniwersytetu w Białymstoku
URI: http://hdl.handle.net/11320/10189
ISBN: 978-83-7431-661-3
Typ Dokumentu: Book
Właściciel praw: © Copyright by Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 2020;
© Copyright by Fundacja Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2020;
Występuje w kolekcji(ach):Książki / Rozdziały (WUwB)
Książki/Rozdziały (WFil)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
M_Kochanowski_K_Sawicka_Mierzynska_Tworczosc_Wieslawa_Kazaneckiego.pdf1,79 MBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.