REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/10188
Tytuł: 10 lat Dyktanda Polskiego na Łotwie
Inne tytuły: 10 years of the Polish dictation in Latvia
Autorzy: Kietlińska, Anna
Awramiuk, Elżbieta
Słowa kluczowe: język ojczysty
nauka języka polskiego na Łotwie
kompetencje ortograficzne
dyktando
mother tongue
Polish language learning and teaching in Latvia
spelling competence
dictation
Data wydania: 2020
Data dodania: 5-lut-2021
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Z problematyki kształcenia językowego, T. 8, pod redakcją Elżbiety Awramiuk i Urszuli Andrejewicz, Białystok 2020, s. 283-301
Abstrakt: Artykuł stanowi próbę podsumowania dotychczasowych edycji Dyktanda Polskiego na Łotwie, organizowanego od 10 lat przez Podlaski Oddział Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” przy wsparciu finansowym Senatu RP. Przez dekadę dyktando stało się rozpoznawalną marką, wspierającą naukę języka polskiego na Łotwie. Biorą w nim udział Polacy z Daugavpils, Rygi, Rezekne, Krasławy – ośrodków skupiających największą liczbę osób polskiego pochodzenia na Łotwie. Autorki omawiają merytoryczny i motywacyjny wymiar przedsięwzięcia – koncepcję Dyktanda Polskiego na Łotwie oraz jego rolę w nauce języka ojczystego w łotewskich szkołach z nauką języka polskiego. Dowodzą również, że Dyktando Polskie na Łotwie stało się w ujęciu edukacyjnym narzędziem pozwalającym na opis kompetencji ortograficznych osób uczących się języka polskiego.
The article attempts to summarise all the previous editions of the Polish Dictation in Latvia, an event which has been organised for 10 years by the Podlaskie branch of the “Wspólnota Polska” association with financial support from the Polish Senate. For a decade, the Dictation has become a well-known brand and has supported Polish language learning and teaching in Latvia. Its participants are Poles from Daugavpils, Riga, Rezekne and Kraslava, cities with the largest number of people of Polish descent in Latvia. The authors discuss the content and the motivational function of the Polish Dictation in Latvia – the idea behind it and its role in mother tongue education in bilingual Polish-Latvian schools. Moreover, they demonstrate that from an educational perspective, the Polish Dictation in Latvia has become a tool to assess the spelling competence of Polish language learners.
Afiliacja: Anna Kietlińska - Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”
Elżbieta Awramiuk - Uniwersytet w Białymstoku
URI: http://hdl.handle.net/11320/10188
ISBN: 978-83-7431-649-1
Typ Dokumentu: Book chapter
Występuje w kolekcji(ach):Książki / Rozdziały (WUwB)
Książki/Rozdziały (WFil)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
A_Kietlinska_E_Awramiuk_10_lat_Dyktanda_Polskiego_na_Lotwie.pdf292,34 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja jest chroniona prawem autorskim (Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone)