REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/10188
Pełny rekord metadanych
Pole DCWartośćJęzyk
dc.contributor.authorKietlińska, Anna-
dc.contributor.authorAwramiuk, Elżbieta-
dc.date.accessioned2021-02-05T08:50:25Z-
dc.date.available2021-02-05T08:50:25Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.citationZ problematyki kształcenia językowego, T. 8, pod redakcją Elżbiety Awramiuk i Urszuli Andrejewicz, Białystok 2020, s. 283-301pl
dc.identifier.isbn978-83-7431-649-1-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11320/10188-
dc.description.abstractArtykuł stanowi próbę podsumowania dotychczasowych edycji Dyktanda Polskiego na Łotwie, organizowanego od 10 lat przez Podlaski Oddział Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” przy wsparciu finansowym Senatu RP. Przez dekadę dyktando stało się rozpoznawalną marką, wspierającą naukę języka polskiego na Łotwie. Biorą w nim udział Polacy z Daugavpils, Rygi, Rezekne, Krasławy – ośrodków skupiających największą liczbę osób polskiego pochodzenia na Łotwie. Autorki omawiają merytoryczny i motywacyjny wymiar przedsięwzięcia – koncepcję Dyktanda Polskiego na Łotwie oraz jego rolę w nauce języka ojczystego w łotewskich szkołach z nauką języka polskiego. Dowodzą również, że Dyktando Polskie na Łotwie stało się w ujęciu edukacyjnym narzędziem pozwalającym na opis kompetencji ortograficznych osób uczących się języka polskiego.pl
dc.description.abstractThe article attempts to summarise all the previous editions of the Polish Dictation in Latvia, an event which has been organised for 10 years by the Podlaskie branch of the “Wspólnota Polska” association with financial support from the Polish Senate. For a decade, the Dictation has become a well-known brand and has supported Polish language learning and teaching in Latvia. Its participants are Poles from Daugavpils, Riga, Rezekne and Kraslava, cities with the largest number of people of Polish descent in Latvia. The authors discuss the content and the motivational function of the Polish Dictation in Latvia – the idea behind it and its role in mother tongue education in bilingual Polish-Latvian schools. Moreover, they demonstrate that from an educational perspective, the Polish Dictation in Latvia has become a tool to assess the spelling competence of Polish language learners.pl
dc.language.isoplpl
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu w Białymstokupl
dc.subjectjęzyk ojczystypl
dc.subjectnauka języka polskiego na Łotwiepl
dc.subjectkompetencje ortograficznepl
dc.subjectdyktandopl
dc.subjectmother tonguepl
dc.subjectPolish language learning and teaching in Latviapl
dc.subjectspelling competencepl
dc.subjectdictationpl
dc.title10 lat Dyktanda Polskiego na Łotwiepl
dc.title.alternative10 years of the Polish dictation in Latviapl
dc.typeBook chapterpl
dc.description.AffiliationAnna Kietlińska - Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”pl
dc.description.AffiliationElżbieta Awramiuk - Uniwersytet w Białymstokupl
dc.description.referencesAwramiuk E. (2012), I Dyktando Polskie na Łotwie, w: A. Kietlińska (red.), Polonistyka za granicą. Tradycje i perspektywy. Wybór tekstów pokonferencyjnych (s. 135–152), Białystok: Prymat.pl
dc.description.referencesDyszak A. (1993), Średnio zamożny i mało wartościowy czy średniozamożny i małowartościowy?, „Język Polski”, 4–5, 340–344.pl
dc.description.referencesGinter J. (2016), Rola internetowych poradni językowych w procesie normalizacji pisowni polskiej, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.pl
dc.description.referencesJurzysta K., Urlińska M. M. (2010), Szkolnictwo polskie na Łotwie, w: T. Lewowicki, J. Nikitorowicz, A. Szczurek­‑Boruta (red.), Szkolnictwo z polskim językiem nauczania w państwach europejskich – stan, problemy i perspektywy (s. 143–182), Białystok–Cieszyn–Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Ekspolatacji PIB.pl
dc.description.referencesMalinowski M., Polański E. (2013), O trudnościach w pisowni zestawień apozycyjnych, „Poradnik Językowy”, 1, 80–92.pl
dc.description.referencesKosek I. (1999), O kłopotach z pisownią cząstki by (na przykładzie połączeń ze spójnikami i zaimkami), „Poradnik Językowy”, 2–3, 35–38.pl
dc.description.referencesKrzyżyk D. (2007), O różnych typach dyktand, „Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego”, 19, 129–143.pl
dc.description.referencesNowowiejski B. (2004), Glosa do wyników kontroli realizacji ustawy o języku polskim, „Białostockie Archiwum Językowe”, 4, 133–147.pl
dc.description.referencesSaloni Z. (2001), O pisowni nie – i może innych sprawach, „Poradnik Językowy”, 7, 12–17.pl
dc.description.referencesSaloni Z. (2005), O kodyfikacji polskiej ortografii – historia i współczesność, „Nauka”, 4, 71–96.pl
dc.description.referencesSaloni Z. (2018), W stulecie niepodległości i „ustalonej” pisowni polskiej, „LingVaria”, 2(26), 127–140.pl
dc.description.referencesSmuga Z. (2018), Ilu ojców mają odkrycia naukowe? O pisowni nazwisk złożonych, „Język Polski”, 1, 35–48.pl
dc.description.referencesWSO PWN: Wielki słownik ortograficzny PWN, red. E. Polański (2011), wyd. III, Warszawa: PWN.pl
dc.description.firstpage283pl
dc.description.lastpage301pl
dc.identifier.citation2Z problematyki kształcenia językowego, T. 8, pod redakcją Elżbiety Awramiuk i Urszuli Andrejewiczpl
Występuje w kolekcji(ach):Książki / Rozdziały (WUwB)
Książki/Rozdziały (WFil)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
A_Kietlinska_E_Awramiuk_10_lat_Dyktanda_Polskiego_na_Lotwie.pdf292,34 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż uproszczony widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja jest chroniona prawem autorskim (Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone)