REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/10105
Tytuł: Afekt i konwencja – budowanie przestrzeni widzenia
Inne tytuły: Affect and Convention: Creating the Space of Seeing
Autorzy: Nabiałek, Magda
Słowa kluczowe: drama
comedy dell’arte
affect
convention
space
Data wydania: 2020
Data dodania: 21-sty-2021
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Białostockie Studia Literaturoznawcze, nr 16, 2020, s. 65-82
Abstrakt: The article discusses the coexistence of two phenomena in the drama of the second half of the 19th century and the early 20th century. By combining affect and convention, the author seeks to point out the dramatic use of the forgotten plot schemes, characters, and construction solutions, which still remain strongly preserved in the cultural memory of the viewers. These were highly characteristic of the comedy dell’arte, the Russian balagan, which was at the time regaining its popularity in Italy, as well as of the Polish fairy tale. The authors used them in order to evoke in the viewer a certain kind of affectation. This, in turn, allowed them to build ties with the audience based on completely new rules of participation, which gave rise to the theatrical phenomena characteristic of the second half of the 20th century.
Afiliacja: Wydział Polonistyki, Uniwersytet Warszawski
Nota biograficzna: Magda Nabiałek, dr, adiunkt w Zakładzie Poetyki, Teorii Literatury i Metodologii Badań Literackich na Uniwersytecie Warszawskim. Autorka monografii Między sceną a obrazem. O kompozycji dramatów Juliusza Słowackiego. Obecnie zajmuje się przede wszystkim związkami dramatu I połowy XX wieku z cyrkiem, szopką, komedią dell’arte i oraz innymi formami teatru rozrywkowego.
E-mail: magdanabialek@uw.edu.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/10105
DOI: 10.15290/bsl.2020.16.04
ISSN: 2082-9701
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0003-2487-5146
Typ Dokumentu: Article
Właściciel praw: ©Copyright by Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 2020;
Występuje w kolekcji(ach):Białostockie Studia Literaturoznawcze, 2020, nr 16

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
BSL_16_2020_M_Nabialek_Afekt_i_konwencja.pdf163,63 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja jest chroniona prawem autorskim (Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone)