REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/1008
Tytuł: Who is “Us” and who is “Them” in Hounslow? Gautam Malkani’s answers
Inne tytuły: Kim są „Oni” i „My” w londyńskim Hounslow? – odpowiedzi Gautama Malkaniego
Autorzy: Tomczak, Anna Maria
Słowa kluczowe: target culture
cultural awareness
EFL classroom
authentic materials
South Asian
stereotype
Malkani
identity
Hounslow
Data wydania: 2013
Data dodania: 16-kwi-2014
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Linguodidactica, tom XVII, 2013, s. 209-230
Abstrakt: The aim of the author is to recommend Gautam Malkani’s novel Londonstani as authentic material for classroom use to teach British culture and raise students’ awareness of stereotypes and cultural difference. The article presents an analysis of the novel, focusing on the question of ‘othering’ and the way South Asian (desi) identity is built and developed through membership of a street gang. Attention is also paid to the use of argot as a means of identification. Although the novel was published after the 9/11 terrorist attacks in the USA, it does not concern Muslim assertiveness. The “us”/“them” distinction that permeates the narration arises from generational conflict and cultural difference between the protagonists and the external world, rather than religious conflict. Various stereotypes employed in the novel function as signposts in the complex world of multicultural London not a way of stigmatizing.
Autorka artykułu przedstawia analizę powieści brytyjskiego pisarza Gautama Malkaniego zatytułowanej „Londonistan” (tytuł angielskiego oryginału Londonstani), rekomendując jej wykorzystanie do nauczania kultury brytyjskiej i podniesienia świadomości międzykulturowej studentów języka obcego. Koncentrując się na kwestiach stereotypów, tożsamości oraz budowania poczucia własnej wartości poprzez przynależność do gangu, powieść porusza aktualne problemy współczesnej Wielkiej Brytanii. Podział na grupy „my” i „oni”, który w znacznym stopniu buduje narrację, wynika zarówno z różnic kulturowych istniejących między bohaterami powieści i światem zewnętrznym, jak też różnic pokoleniowych. Wykorzystane w powieści stereotypy funkcjonują jako znaki rozpoznawcze a nie sposób napiętnowania czy budowania barier. Opublikowana w 2006 roku debiutancka powieść Malkaniego odmalowuje środowisko wielokulturowej metropolii bez uwypuklania kwestii zagrożenia terroryzmem ze strony radykalnych ugrupowań muzułmańskich. Z powodzeniem może zostać wykorzystana jako wartościowe źródło wiedzy o problemach współczesnej młodzieży oraz zainicjowania dyskusji na temat tożsamości indywidualnej i grupowej.
Afiliacja: Uniwersytet w Białymstoku
URI: http://hdl.handle.net/11320/1008
DOI: 10.15290/lingdid.2013.17.16
ISSN: 1731-6332
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (WFil)
Linguodidactica, 2013, tom XVII

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Linguodidactica_17_Tomczak.pdf200,72 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.