REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/1007
Tytuł: Лингвистические особенности программной речи президента (на примере послания Федеральному Собранию)
Inne tytuły: Linguistic features of the programme speach (exemplified by the message to the Federal Assembly)
Cechy lingwistyczne przemówienia programowego (na przykładzie przesłania do Zgromadzenia Federalnego)
Autorzy: Szymula, Robert
Słowa kluczowe: discourse
political discourse
programme speech
political linguistics
president’s message
socio-cultural differences
Data wydania: 2013
Data dodania: 16-kwi-2014
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Linguodidactica, tom XVII, 2013, s. 191- 207
Abstrakt: The political discourse is a complex linguistic phenomenon which attracts attention of many scientists from different fields, which shows its interdisciplinary character. The message to the Federal Assembly is one of the important types of modern Russian political discourse. It is a relatively new genre in Russia (first message to the Federal Aseembly was delivered in 1994). The aim of the message is to inform members of the Parliament and citizens of Russia about the situation in the country and outline the plan of the development. The material for the research was President Putin’s message from 2002. The author analyzed the composition of the speech, its topics and linguistic features.
Dyskurs polityczny stanowi złożone zjawisko językowe, które przyciąga uwagę wielu badaczy z różnych dziedzin nauki, co wyraźnie wskazuje na jego interdyscyplinarny charakter. Jednym z ważnych gatunków współczesnego rosyjskiego dyskursu politycznego jest przesłanie do Zgromadzenia Federalnego. Jest to stosunkowo nowy dla Rosji gatunek (pierwsze przesłanie zostało wygłoszone w 1994 r.). Jego celem jest poinformowanie członków Parlamentu i obywateli Rosji o sytuacji w kraju oraz nakreślenie kierunków rozwoju. Materiał do danego badania stanowiły przesłania prezydenta Putina z jego pierwszej kadencji (ze szczególnym uwzględnieniem wystąpienia z 2002 r., które posłużyło jako źródło przykładów). Analizie poddano kompozycję wystąpienia, jego tematykę i cechy językowe.
Afiliacja: Uniwersytet w Białymstoku
URI: http://hdl.handle.net/11320/1007
DOI: 10.15290/lingdid.2013.17.15
ISSN: 1731-6332
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (WFil)
Linguodidactica, 2013, tom XVII

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Linguodidactica_17_Szymula.pdf167,48 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.