REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/10056
Tytuł: O tradycjach uniwersyteckich biografistyki naukowej (wokół Adama Mickiewicza Karola Estreichera i Juliusza Słowackiego Antoniego Małeckiego)
Inne tytuły: On the academic traditions of scientific biography (Karol Estreicher’s Adam Mickiewicz and Antoni Małecki’s Juliusz Słowacki)
Autorzy: Dambek-Giallelis, Zofia
Data wydania: 2019
Data dodania: 18-sty-2021
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Romantyzm uniwersytecki: kulturotwórcza rola ośrodków akademickich w pierwszej połowie XIX wieku, pod redakcją Elżbiety Dąbrowicz i Marcina Lula, Białystok 2019, s. 297-316
Konferencja: Konferencja "Romantyzm uniwersytecki. Kulturotwórcza rola ośrodków akademickich w I połowie XIX wieku", Białystok 16-17 października 2017
Abstrakt: The article approaches two biographies that were published in mid-nineteenth century in Lviv: Adam Mickiewicz by Karol Estreicher (1859) and Juliusz Słowacki. Jego życie i dzieła w stosunku do współczesnej epoki by Antoni Małecki (1866). The author of the article focuses on the research methods of both biographers, which were primarily inspired by their university studies. The article characterizes a circle of Estreicher’s professors from the Jagiellonian University, the tradition of Józef Muczkowski’s bibliography and Michał Wiszniewski’s philosophy of history. To contextualise Antoni Malczewski’s work, the author points to his studies in Wrocław and Berlin, emphasising their Hegelian character.
Nota biograficzna: Zofia Dambek-Giallelis – adiunkt w Pracowni Dokumentacji Literackiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza (wcześniej pracowała jako dokumentalista w Pracowni Kalendarza Życia i Twórczości Cypriana Norwida). Współautorka Kroniki życia i twórczości Cypriana Norwida (2007), autorka książek i artykułów dotyczących biografii i twórczości Cypriana Norwida – m.in. Norwid a tradycje szlacheckie (2012). Interesuje się także historią biografistyki XVIII i XIX wieku, opublikowała książkę na ten temat: Dziwne kształty życia. Studia i szkice z dziejów biografistyki polskiej połowy XIX wieku (Poznań 2019).
URI: http://hdl.handle.net/11320/10056
ISBN: 978-83-7431-600-2
Typ Dokumentu: Book chapter
Właściciel praw: © Copyright by Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 2019;
Występuje w kolekcji(ach):Konferencja "Romantyzm uniwersytecki. Kulturotwórcza rola ośrodków akademickich w pierwszej połowie XIX wieku", 16-17 października 2017
Książki / Rozdziały (WUwB)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Z_Dambek_Giallelis_O_tradycjach_uniwersyteckich_biografistyki_naukowej.pdf273,78 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja jest chroniona prawem autorskim (Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone)