REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/10053
Tytuł: Powieść bez tytułu Józefa Ignacego Kraszewskiego jako „powieść uniwersytecka”
Inne tytuły: Józef Ignacy Kraszewski’s Powieść bez tytułu as “academic fiction”
Autorzy: Lul, Marcin
Data wydania: 2019
Data dodania: 18-sty-2021
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Romantyzm uniwersytecki: kulturotwórcza rola ośrodków akademickich w pierwszej połowie XIX wieku, pod redakcją Elżbiety Dąbrowicz i Marcina Lula, Białystok 2019, s. 243-253
Konferencja: Konferencja "Romantyzm uniwersytecki. Kulturotwórcza rola ośrodków akademickich w I połowie XIX wieku", Białystok 16-17 października 2017
Abstrakt: The article draws attention to the values related to social environment present in Kraszewski’s novel of 1854. Establishing Stanisław Szarski, a writer and man of conscience and civic mission, as the protagonist of the novel, Kraszewski subordinated the narration and plot to a metacritical reflection on the cultural and social role of university ideals. The novel’s most important assets, contributing to its popularity among the Vilnius residents, included seeing the city and its inhabitants from the perspective of a university student – a newcomer from the Lithuanian province, as well as the representation of the life of academic youth, with its rituals and spontaneous behaviours, going far beyond the school walls. An important aspect discussed in the article is the autobiographical dimension of the Untitled Novel (Powieść bez tytułu). The outbreak of the uprising and the closure of the university interrupted Kraszewski’s studies and made it impossible for him to continue education in the usual way. However, the university experience prepared him to write for a wide audience and created a need to actively participate in the public life of local communities.
Nota biograficzna: Marcin Lul – pracownik Wydziału Filologicznego Uniwersytetu w Białymstoku. Autor rozprawy Wileńska maskarada. Pisarz i świat w prozie Józefa Ignacego Kraszewskiego (2016). Zainteresowania badawcze: biografia i twórczość Józefa Ignacego Kraszewskiego na tle piśmiennictwa polskiego XIX wieku, kontakty międzyzaborowe, tradycja i pamięć historyczna (XVIII–XXI wiek).
URI: http://hdl.handle.net/11320/10053
ISBN: 978-83-7431-600-2
Typ Dokumentu: Book chapter
Właściciel praw: © Copyright by Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 2019;
Występuje w kolekcji(ach):Konferencja "Romantyzm uniwersytecki. Kulturotwórcza rola ośrodków akademickich w pierwszej połowie XIX wieku", 16-17 października 2017
Książki / Rozdziały (WUwB)
Materiały konferencyjne (WFil)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
M_Lul_Powiesc_bez_tytulu_Jozefa_Ignacego_Kraszewskiego.pdf217,5 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.