REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/1005
Tytuł: Komunikacja niewerbalna w ujęciu Teorii Wymiany Społecznej i Teorii Wpływu Społecznego
Inne tytuły: Nonverbal communication in terms of the Social Exchange Theory and the Theory of Social Impact
Невербальная коммуникация с точки зрения теории социального обмена и теории социального влияния
Autorzy: Puppel, Joanna
Słowa kluczowe: Nonverbal Communication
Social Exchange Theory
Social Impact Theory
Data wydania: 2013
Data dodania: 16-kwi-2014
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Linguodidactica, tom XVII, 2013, s. 159-174
Abstrakt: This article presents the main assumptions of the Social Exchange Theory and the Theory of Social Impact. Both theories allow us to analyze the impact of communication acts on both the benefits and costs as well as on the intensity of the impact of a given human communicator on another member of an interaction setup in different social contexts. The discussion presented here allows us to formulate the rules governing nonverbal communication in terms of both of these theories. These rules, called here the principles of nonverbal communication, are graded in relation to the Principles of Interaction discussed in this article.
В данной статье представлены главные постулаты теории социального обмена и теории социального влияния. Обе теории дают возможность анализа коммуникационных актов как со стороны выгод и потерь, так и со стороны интенсивности влияния одного коммуникатора на другого в социальном взаимодействии. Представленная здесь дискуссия дает возможность сформулировать правила, управляющие невербальной коммуникацией с точки зрения обеих теорий. Эти правила, называемые правилами невербальной коммуникации (ПНК/ZKN) являются иерархическими по отношению к правилам взаимодействия (ПИ/ZI), обсуждаемым в данной статье.
Afiliacja: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
URI: http://hdl.handle.net/11320/1005
DOI: 10.15290/lingdid.2013.17.13
ISSN: 1731-6332
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Linguodidactica, 2013, tom XVII

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Linguodidactica_17_Puppel.pdf199,62 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.