REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/10043
Tytuł: Uniwersytet jako miejsce pamięci. Wokół Lelewela i ego-historii
Inne tytuły: University as a site of remembrance. On Lelewel and ego-history
Autorzy: Zawadzka, Danuta
Data wydania: 2019
Data dodania: 18-sty-2021
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Romantyzm uniwersytecki: kulturotwórcza rola ośrodków akademickich w pierwszej połowie XIX wieku, pod redakcją Elżbiety Dąbrowicz i Marcina Lula, Białystok 2019, s. 29-43
Konferencja: Konferencja "Romantyzm uniwersytecki. Kulturotwórcza rola ośrodków akademickich w I połowie XIX wieku", Białystok 16-17 października 2017
Abstrakt: The article takes a look at the university from the perspective of cultural memory, shaped in Poland by Romantic literature among other influences. In the first part of the text, the author raises a question whether the canon of Romantic texts, especially the third part of Adam Mickiewicz’s Dziady (Forefathers’ Eve), a national masterpiece inherently related to the image of academy, shaped university as a site of Polish national memory. Dismissing its influence for the collective memory, the author proceeds to discuss in the second part of the article individual memories of the university from the Romantic period – concerning, similarly as in the case of Mickiewicz’s text, Vilnius University from the beginning of the nineteenth century. Through the example of Joachim Lelewel’s autobiographical Przygody w poszukiwaniach i badaniu rzeczy narodowych polskich (Adventures in searching and studying Polish national things, 1857), she discusses the genre of ego-history as a type of personal document, which reflects upon the profession of a historian, the condition of science, and thus the role of university.
Nota biograficzna: Danuta Zawadzka – dr hab., prof. Uniwersytetu w Białymstoku. Historyczka literatury polskiej, badaczka literatury regionalnej, autorka książek: Pokolenie klęski 1812 roku. O Antonim Malczewskim i odludkach (Warszawa 2000), Lelewel i Mickiewicz. Paralela (Białystok 2014), Lelewel prasowy (Warszawa 2018). Ostatnio uczestniczyła w projektach: „Romantyzm w świetle nowych źródeł” i „Nowy regionalizm w badaniach literackich”. Inicjatorka Białej Serii, poświęconej podlaskiemu regionalizmowi literackiemu. Publikowała w „Pamiętniku Literackim”, „Wieku XIX”, „Przeglądzie Humanistycznym”, „Białostockich Studiach Literaturoznawczych”. Zainteresowania naukowe: piśmiennictwo dziewiętnastowieczne i jego recepcja (zwłaszcza w kontekście pamięcioznawczym i postkolonialnym), doświadczenie historyczne oraz „zapis” miejsca w literaturze, kulturze oraz historiografii, pamięć kobiet i chłopów.
URI: http://hdl.handle.net/11320/10043
ISBN: 978-83-7431-600-2
Typ Dokumentu: Book chapter
Właściciel praw: © Copyright by Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 2019;
Występuje w kolekcji(ach):Konferencja "Romantyzm uniwersytecki. Kulturotwórcza rola ośrodków akademickich w pierwszej połowie XIX wieku", 16-17 października 2017
Książki / Rozdziały (WUwB)
Materiały konferencyjne (WFil)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
D_Zawadzka_Uniwersytet_jako_miejsce_pamieci.pdf209,09 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.