REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/10017
Tytuł: Białystok – Moskwa Estery Gessen jako rosyjskie świadectwo polskiej Żydówki i nowy typ prozy wspomnieniowej w Rosji
Inne tytuły: Ester Gessen’s "Białystok – Moskwa" as a Russian testimony of a Polish Jew and a new type of memorial prose in Russia
Autorzy: Czerwiński, Grzegorz
Słowa kluczowe: Ester Gessen (1923–2014)
Białystok
World War II
Soviet Union
diary
memoirs
Polish literature
Russian literature
Data wydania: 2018
Data dodania: 8-sty-2021
Wydawca: Wydawnictwo PRYMAT, Mariusz Śliwowski
Źródło: Żydzi Wschodniej Polski. Seria 6, Żydzi białostoccy: od początków do 1939 roku, redakcja naukowa Jarosław Ławski, Kamil K. Pilichiewicz, Anna Wydrycka, Białystok 2018, s. 327-344
Seria: Colloquia Orientalia Bialostocensia;36
Konferencja: VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu „Żydzi wschodniej Polski”, edycja szósta "Żydzi białostoccy: od początków do 1939 roku", Białystok, 12–13 czerwca 2017
Abstrakt: The article discusses the diary of Ester Gessen (1923–2014), a Jewish woman born in Białystok. The book was written in 1996 in Polish and published for the first time in Warsaw under the title Drogi, których nie wybieramy (Paths We Do Not Choose). The Russian edition of Белосток – Москва was published in 2014 in Moscow. The author of both language versions is Ester Gessen. Gessen's memoir book tells about a childhood spent in Polish Białystok, about travels between the already Soviet Białystok and Moscow, and about staying in the Asian part of the USSR. In the further part of the diary, she describes the post-war life in Moscow, her family, work, professional trips to Poland and visits to Białystok. In the final parts of the book she depicts the post-perestroika era – her trips to the United States, where the writer's children immigrated, and to Israel. The author of the article draws attention to the memorist's relation to Soviet historiography and the problem of discrimination against Jews in the USSR. In the history of Polish literature, Gessen's diary can be placed, above all, among memories from exile, but this is not a typical record of Poles' stay in the USSR during the Second World War, because Drogi, których nie wybieramy are also, to a large extent, a record of Soviet citizens' community expereinces. It is, moreover, not a typical testimony of a survivor from the Holocaust. The writer left Białystok at a time when no one in the city expected that the Nazi Germany would attack the USSR and most Jewish residents would die in the uprising or would be taken to the camps in Treblinka and Auschwitz-Birkenau. Meanwhile, for the history of Russian literature, Ester Gessen's book is an important part of a series of publications that has been developing in recent years, showing the history of a totalitarian country through the prism of the experience of "ordinary" people.
Afiliacja: Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej, Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku
Nota biograficzna: GRZEGORZ CZERWIŃSKI – dr, adiunkt w Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu w Białymstoku. Zainteresowania badawcze: komparatystyka słowiańska; literatura polskich, białoruskich i litewskich Tatarów; literatura polska i literatury wschodniosłowiańskie XX i XXI wieku; relacje pomiędzy kulturą słowiańską a światem islamu; teoria literatury; semiotyka kultury, a także folklor Słowian wschodnich. Współredaktor m.in. tomów: (z A. Janicką i I. E. Rusek) Żeromski. Piękno i wolność. Studia (Białystok–Rapperswil 2014–2015) oraz (wraz z A. Konopackim) Wschód muzułmański w ujęciu interdyscyplinarnym. Ludzie – teksty – historia (Białystok 2017). Autor monografii: Po rozpadzie świata. O przestrzeni artystycznej w prozie Włodzimierza Odojewskiego (Gdańsk 2011) oraz Sprawozdania z podróży muftiego Jakuba Szynkiewicza. Źródła. Omówienie. Interpretacja (Białystok 2013). Ostatnio wydał monografię: „Jam z rodu nomadów”. Literatura polsko-tatarska po 1918 roku (Białystok 2017).
URI: http://hdl.handle.net/11320/10017
ISBN: 978-83-7657-207-9
Typ Dokumentu: Book chapter
Właściciel praw: Copyright by Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 2018;
Copyright by Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego, Białystok 2018;
Występuje w kolekcji(ach):Materiały konferencyjne (WFil)
Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Żydzi wschodniej Polski”, edycja szósta "Żydzi białostoccy: od początków do 1939 roku", 12–13 czerwca 2017

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
G_Czerwinski_Bialystok__Moskwa_Estery_Gessen.pdf366,52 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.