REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/1001
Tytuł: Tezaurus jako idealny słownik terminologii branżowej
Inne tytuły: Thesaurus as an ideal branch terminological dictionary
Тезаурус как идеальный словарь отраслевой терминологии
Autorzy: Klejnowska-Borowska, Martyna
Słowa kluczowe: thesaurus
dictionary
microstructure
macrostructure
securities terminology
Data wydania: 2013
Data dodania: 15-kwi-2014
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Linguodidactica, tom XVII, 2013, s. 107-116
Abstrakt: The aim of this article is to present good points of a thesaurus in comparison to other terminological dictionary types. A thesaurus may be defined as a compilation of words and phrases organized in such a way as to show their relationships and to provide a standardized vocabulary. The relationships displayed in a thesaurus might be both conceptual and synonymous. The article outlines the thesaurus structure and ways of its creation. Furthermore, the author presents micro-, macrostructure and some entries of a model of a Russian-Polish securities thesaurus.
Настоящая статья представляет преимущества тезауруса на фоне других терминологи- ческих словарей. Тезаурус как словарь представляет собой упорядоченную совокупность лексических единиц, в которой в явном виде с помощью специальных помет отражены смысловые отношения (синонимические, родовидовые и ассоциативные) между лексическими единицами. Цель статьи – ознакомление со структурой тезауруса и способами его конструирования. Кроме того в статье описываются микро-, макроструктура и приводятся примеры словарных статей из модели русско-польского тезауруса ценных бумаг.
Afiliacja: Uniwersytet Warszawski
URI: http://hdl.handle.net/11320/1001
DOI: 10.15290/lingdid.2013.17.09
ISSN: 1731-6332
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Linguodidactica, 2013, tom XVII

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Linguodidactica_17_Klejnowska-Borowska.pdf166,9 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.