REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Przeglądaj przez Autor Mironowicz, Antoni

Skocz do: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
lub wpisz kilka początkowych liter:  
Pokazuję rezultaty 1 do 20 z 33  Dalej >
Data wydaniaTytułAutor(rzy)PromotorRedaktor(rzy)
2015500 – rocznica kanonizacji św. Elizeusza Ławryszowskiego na soborze w Wilnie w 1514 rokuMironowicz, Antoni--
2014Aleksandra Sulikowska, Ciała, groby i ikony. Kult świętych w ruskiej tradycji literackiej i ikonograficznej, Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2013, ss. 442 + 64 il.Mironowicz, Antoni--
2012Bractwa cerkiewne na terenie Wielkiego Księstwa Litewskiego w XVI–XVIII wiekuMironowicz, Antoni--
2018Cerkiew prawosławna w II RzeczypospolitejMironowicz, Antoni--
2014Church unions and their consequences in PolandMironowicz, Antoni--
2015Dorota Wereda, Biskupi unickiej metropolii kijowskiej w XVIII wieku, Wyd. Werset, Siedlce–Lublin 2013, ss. 376Mironowicz, Antoni--
1997Hanna Dylągowa, Dzieje unii brzeskiej (1596-1918), Warszawa-Olsztyn 1996, ss. 228Ruciński, Henryk; Mironowicz, Antoni--
2018Irena Wodzianowska, Zmierzch Unii. Struktury terytorialne i personalne Cerkwi greckokatolickiej w drugiej połowie XVIII wieku na Bracławszczyźnie, Lublin–Tczew 2018, ss. 505.Mironowicz, Antoni--
2013Józef Makarczyk, Prowincja litewsko-białoruska Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych w latach 1687–1845, Grodno 2012, (ss. 556)Mironowicz, Antoni--
1996Jubileusz profesora Władysława Andrzeja SerczykaMironowicz, Antoni--
2013Kościół bizantyjski w kształtowaniu tożsamości mieszkańców Europy wschodniej i środkowo-wschodniejMironowicz, Antoni--
1990Krok w badaniach nad świadomością narodową społeczności dawnej RzeczypospolitejMironowicz, Antoni--
2009Likwidacja unii kościelnej na soborze połockim (1839 r.)Mironowicz, Antoni--
1991Maria Barbara Topolska, Czytelnik i książka w Wielkim Księstwie Litewskim w dobie Renesansu i Baroku, Wyd. Ossolineum, Wrocław 1984, s. 338Mironowicz, Antoni--
2013The Methodian mission on the Polish lands until the dawn of 11th centuryMironowicz, Antoni--
2011Monastery diecezji turowsko-pińskiej w XVI wiekuMironowicz, Antoni--
2021Najstarsze dzieje parafii mielnickichMironowicz, Antoni--
2006Nation and History. Polish Historians from the Enlightenment to the Second Word War, edited Peter Brock, John D. Stanley and Piotr J. Wróbel, University of Toronto, Toronto 2006, ss. 493.Mironowicz, Antoni--
2015Nieznane losy pierwszego ihumena supraskiegoMironowicz, Antoni--
2018Orthodox Church and State in RussiaMironowicz, Antoni--