REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/8398
Tytuł: Kościół bizantyjski w kształtowaniu tożsamości mieszkańców Europy wschodniej i środkowo-wschodniej
Autorzy: Mironowicz, Antoni
Data wydania: 2013
Data dodania: 10-paź-2019
Wydawca: Katedra Badań Filologicznych „Wschód – Zachód”. Uniwersytet w Białymstoku
Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego
Źródło: Wiktor Choriew in memoriam, red. nauk. Anna Janicka, Grzegorz Kowalski, Łukasz Zabielski, Białystok 2013, s. 177-187
Seria: Colloquia Orientalia Bialostocensia;4
Pogranicza, Kresy, Wschód a Idee Europy;2
Konferencja: Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Pogranicza, Kresy, Wschód a idee Europy”, Białystok, 12–14 maja 2011
Nota biograficzna: ANTONI MIRONOWICZ, prof. dr hab., kierownik Katedry Historii Europy Środkowo-Wschodniej Uniwersytetu w Białymstoku, pracownik Zakładu Badań Etnicznych Wydziału Politologii UMCS. Zajmuje się prawosławiem na wschodnich kresach Rzeczpospolitej w wiekach dawnych oraz współcześnie. Autor wielu książek poświęconych tematyce kulturowej, politycznej, społecznej, religijnej, historycznej prawosławia na ziemiach polskich oraz w Rosji. Opublikował m.in.: Podlaskie ośrodki i organizacje prawosławne w XVI i XVII wieku (Białystok 1991), Prawosławie i unia za panowania Jana Kazimierza (Białystok 1997), Ihumen Sawa Palmowski (Białystok 2001), Kościół prawosławny w dziejach dawnej Rzeczypospolitej (Białystok 2001), Zarys dziejów Prawosławia w Europie Środkowo-Wschodniej (Lublin 2007), Diecezja białoruska w XVII i XVIII wieku (Białystok 2008) oraz Biskupstwo turowsko-pińskie w XI-XVI wieku (Białystok 2011).
URI: http://hdl.handle.net/11320/8398
ISBN: 978-83-63470-14-2
Typ Dokumentu: Book chapter
Występuje w kolekcji(ach):Materiały konferencyjne (WHiSM)
Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Pogranicza, Kresy, Wschód a idee Europy”, 12–14 maja 2011

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
A_Mironowicz_Kosciol_bizantyjski.pdf270,42 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.