REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Wyszukaj


Aktualne filtry:

Rozpocznij nowe wyszukiwanie
Dodaj filtr:

Uzyj filtrów aby zagęścić wyszukiwanie.


Rezultaty 1-10 z 36 (Czas wyszukiwania: 0.031 sekund).
Odsłon pozycji:
Data wydaniaTytułAutor(rzy)PromotorRedaktor(rzy)
2000Uniwersytet w Tartu a Polacy. Rola dorpatczyków w polskiej nauce, kulturze i polityce XIX i XX wieku, red. Siergiej G. Isakow i Jan Lewandowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 1999, ss. 214.Trynkowski, Jan--
2000Młodzież pogranicza kulturowego Białorusi, Polski i Ukrainy wobec integracji europejskiej. Tożsamość, plany życiowe, wartościNikitorowicz, Jerzy--
2000Ziemie dawnego Księstwa Litewskiego i Podlasia. Źródła, stan badań, Międzynarodowa Konferencja Źrodłoznawczo-Historyczna, Białystok, 28 i 29 września 2000 r.Majecki, Henryk--
2000„Almanach Historyczny", t. 1 , Kielce 1999, ss. 300; t. 2, Kielce 2000, ss. 284. Instytut Historii Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach.Kuklo, Cezary--
2000Wydobył z ziemi gród, o którym nikt nie wiedział. Wspomnienie o Józefie JodkowskimŚnieżko, Aleksander; Maroszek, Józef (oprac.)--
2000Dokumenty dotyczące politycznych zmagań Józefa Piłsudskiego i sprawy polskiej podczas pierwszej wojny światowej (sierpień 1914 - styczeń 1916). Część IWrzosek, Mieczysław--
2000Polityka narodowościowa PRLMironowicz, Eugeniusz--
2000Maria Bogucka, Białogłowa w dawnej Polsce. Kobieta w społeczeństwie polskim XVI-XVIII wieku na tle porównawczym, Wydawnictwo TRIO, Warszawa 1998, ss. 228.Kuklo, Cezary--
2000Źródła rękopiśmienne do dziejów północno-wschodniej Polski w zbiorach moskiewskichMaroszek, Józef--
2000Pogranicze Litwy i Korony w planach króla Zygmunta Augusta. Z historii dziejów realizacji myśli monarszej między Niemnem i NarwiąMaroszek, Józef--