REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Wyszukaj


Aktualne filtry:
Rozpocznij nowe wyszukiwanie
Dodaj filtr:

Uzyj filtrów aby zagęścić wyszukiwanie.


Rezultaty 1-10 z 273 (Czas wyszukiwania: 0.019 sekund).
Odsłon pozycji:
Data wydaniaTytułAutor(rzy)PromotorRedaktor(rzy)
1995Wyobraźnia lucyferyczna. Szkice o poemacie Tadeusza Micińskiego "Niedokonany. Kuszenie Chrystusa Pana na pustyni"Ławski, Jarosław--
1991Janina Kłosińska, Ikonen aus Polen, Warszawa 1988.Tomalska, Joanna--
1997Готикa и Византинизм в Великом Литовском Княжестве в XVI в. Часть 2.Maroszek, Józef--
1994Dwór i rezydencja ziemiańska w krajobrazie kulturowym PodlasiaMaroszek, Józef; Rogalewska, Ewa--
1998Jerzy Kułak, Białostocczyzna 1944-1945 w dokumentach podziemia i oficjalnych władz, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa 1998Pasko, Artur--
1995Źródła historyczne i ich badanie w nowej historiografii amerykańskiej okresu kolonialnegoWawrzyczek, Irmina--
1991Karol Liszewski, Wojna polsko-sowiecka 1939, Londyn 1986.Dobroński, Adam--
1997Jozef Bad'urik, Slovensko v zápase Ferdinanda I. o uhorskú korunu, [w:] Slovensko a Habsburská monarchia v 16. - 17. stor. Zbornik prispevkov z vedeckého sympózia usporiadaného dňa 22. novembra 1994 v Bratislave, red. J. Bad'urik, IRIS Bratislava (b.r.), ss. 25-35Ruciński, Henryk--
1995Основные элементы позитивистский парадигмы истории (на материалах российской историографии)Нечухрин, Александр--
1997Готикa и Византинизм в Великом Литовском Княжестве в XVI в.Maroszek, Józef--