REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/9723
Tytuł: Słownictwo z zakresu strzelectwa sportowego w polszczyźnie współczesnej – wybrane zagadnienia
Inne tytuły: The lexis of sports shooting in contemporary Polish – selected issues
Autorzy: Sobolewska, Monika
Słowa kluczowe: shooting
language
vocabulary
modern Polish
strzelectwo
język
słownictwo
współczesna polszczyzna
Data wydania: 2017
Data dodania: 9-lis-2020
Wydawca: Wydawnictwo Prymat, Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Socjolekt - idiolekt - idiostyl: historia i współczesność, pod redakcją Urszuli Sokólskiej, Białystok 2017, s. 327-341
Konferencja: Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Socjolekt - idiolekt - idiostyl. Historia i współczesność", 27-29 czerwca 2016
Abstrakt: The present article constitutes a report of specialist terminology related to sport shooting in modern Polish. The article divides this terminology into 16 categories, expounds, and describes the context of its occurrence in current dictionaries of Polish, and dictionary from the beginnings of XX century. Thanks to that it could have been checked if described lexemes are common, or if they only belong to resource of vocabulary of narrow social group which are sport shooters. Up till now, this topic has not met with the linguist’s concern that is why it is difficult to come up with its elaborations. A short dictionary of sport shooting terminology, and expressions is contained in this article which can facilitate understanding of people who practice this sport during first trainings at shooting range.
Afiliacja: Uniwersytet w Białymstoku
URI: http://hdl.handle.net/11320/9723
ISBN: 978-83-7657-202-4
Typ Dokumentu: Book chapter
Właściciel praw: © Copyright by Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 2017;
Występuje w kolekcji(ach):Materiały konferencyjne (WFil)
Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Socjolekt - idiolekt - idiostyl. Historia i współczesność", 27-29 czerwca 2016

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
M_Sobolewska_Slownictwo_z_zakresu_strzelectwa_sportowego.pdf154,92 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.