REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/9717
Tytuł: Różnorodność neologizmów w opowiadaniu Stanisława Lema pt. Kongres futurologiczny
Inne tytuły: Neologisms in Stanisław Lem’s Futurological congress
Autorzy: Potocka‑Woźniak, Aleksandra
Słowa kluczowe: Lem
neologisms
The Futurological Congress
science fiction
idiostyle
neologizmy
Kongres futurologiczny
science fiction
idiostyl
Data wydania: 2017
Data dodania: 9-lis-2020
Wydawca: Wydawnictwo Prymat, Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Socjolekt - idiolekt - idiostyl: historia i współczesność, pod redakcją Urszuli Sokólskiej, Białystok 2017, s. 249-258
Konferencja: Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Socjolekt - idiolekt - idiostyl. Historia i współczesność", 27-29 czerwca 2016
Abstrakt: The main subject of this article is variety of neologisms in The Futurological Congress written by Stanisław Lem. The Futurological Congress is science fiction novel. That’s why there are a lot of neologisms (409). Some of them have got regular construction, but most of them have got irregular construction. The text is about algorithm, which enabled to classify all neologisms form The Futurological Congress. This is the first step to describe Stanisław Lem idiostyle.
Afiliacja: Uniwersytet Warszawski
URI: http://hdl.handle.net/11320/9717
ISBN: 978-83-7657-202-4
Typ Dokumentu: Book chapter
Właściciel praw: © Copyright by Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 2017;
Występuje w kolekcji(ach):Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Socjolekt - idiolekt - idiostyl. Historia i współczesność", 27-29 czerwca 2016

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
A_Potocka-Wozniak_Roznorodnosc_neologizmow_w_opowiadaniu_Stanislawa_Lema.pdf213,15 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.