REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/9716
Pełny rekord metadanych
Pole DCWartośćJęzyk
dc.contributor.authorPotocka‑Pirosz, Kamila-
dc.date.accessioned2020-11-09T10:55:12Z-
dc.date.available2020-11-09T10:55:12Z-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.citationSocjolekt - idiolekt - idiostyl: historia i współczesność, pod redakcją Urszuli Sokólskiej, Białystok 2017, s. 233-247pl
dc.identifier.isbn978-83-7657-202-4-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11320/9716-
dc.description.abstractThe aim of this paper is to explore, if there is one general idiolect for patient with Alzheimer’s disease. The article asks if the knowledge of the idiolect can be included in the research of speech and language disorders. Persons were tested by The Boston Diagnostic Aphasia Examination and the Łucki’s test (examination of cognitive process after brain’s injury). The tasks were focused on naming and semantic phonemic fluency. I analyzed similarity and difference between the patients and the factors which can affect the one’s idiolect.pl
dc.language.isoplpl
dc.publisherWydawnictwo Prymat, Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstokupl
dc.subjectidiolectpl
dc.subjectAlzheimer’s diseasepl
dc.subjectspeech and language disorderspl
dc.subjectnamingpl
dc.subjectfluencypl
dc.subjectidiolektpl
dc.subjectchoroba Alzheimerapl
dc.subjectzaburzenia mowy i językapl
dc.subjectnazywaniepl
dc.subjectfluencjapl
dc.titleWykorzystanie metodologii badań nad idiolektem przy opisie zaburzeń nazywania i fluencji słownej u osób z chorobą Alzheimerapl
dc.title.alternativeThe methodology of the idiolect in research of the naming and fluency disorders in Alzheimer’s diseasepl
dc.typeBook chapterpl
dc.rights.holder© Copyright by Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 2017;-
dc.description.AffiliationUniwersytet Warszawskipl
dc.description.referencesAntoniak D., 2012, Podstawowe informacje na temat choroby Alzheimera, [w:] Choroba Alzheimera, red. T. Parnowski, Warszawa, s. 16–22.pl
dc.description.referencesBorek H., 1988, Co możemy wiedzieć o języku osobniczym, [w:] Język osobniczy jako przedmiot badań lingwistycznych, red. J. Brzeziński, Zielona Góra, s. 15–21.pl
dc.description.referencesBostoński Test do diagnozy afazji. Wersja skrócona. Adaptacja polska. Wersja eksperymentalna, 2004, tłum. Ulatowska, H., Sadowska, M., Kądzielawa, D., Warszawa.pl
dc.description.referencesChoroba Alzheimera, 2012, red. T. Parnowski, Warszawa.pl
dc.description.referencesDomagała A., 2007, Zachowania językowe w demencji, Lublin.pl
dc.description.referencesEncyklopedia języka polskiego, 1991, red. S. Urbańczyk, Wrocław.pl
dc.description.referencesFliciński P., 2004, Idiostyl pisarza jako problem badawczy stylistyki, [w:] Studia nad polszczyzną współczesną i historyczną. Prace dedykowane Profesorowi Stanisławowi Bąbie w 65‑lecie urodzin, red. J. Liberka, Poznań, s. 95–108.pl
dc.description.referencesGabryelewicz T., 2014, Epidemiologia choroby Alzheimera, [w:] Sytuacja osób chorych na chorobę Alzheimera, Raport Rzecznika Praw Obywatelskich, red. A. Szczudlik, on‑line https://www.rpo.gov.pl/sites/default/files/Sytuacja%20os%C3%B3b%20chorych%20na%20chorob%C4%99%20Alzheimera%20w%20Polsce%20Raport%20RPO.pdf (dostęp: 1.06.2016).pl
dc.description.referencesGrabias S.,1997, Język w zachowaniach społecznych, Lublin.pl
dc.description.referencesJodzio K., 2003, Pamięć, mowa a mózg, Gdańsk.pl
dc.description.referencesKlemensiewicz Z., 1982, Składnia, stylistyka, pedagogika językowa, Warszawa.pl
dc.description.referencesKozłowska A., 2009, Problemy z idiolektem, [w:] Język pisarzy jako problem lingwistyki, red. T. Korpysz, A. Kozłowska, t. 2, Warszawa, s. 111–131.pl
dc.description.referencesKurcz I., 2005, Psychologia języka i komunikacji, Warszawa.pl
dc.description.referencesKusy A., 2012, Trudności komunikacyjne w chorobie Alzheimera w kontekście zaburzeń afatycznych, online: www.logopeda.pl (dostęp: 1.06.2016).pl
dc.description.referencesŁucki W., 1995, Zestaw prób do badania procesów poznawczych u pacjentów z uszkodzeniami mózgu. Warszawa.pl
dc.description.referencesŁuria A, 1967, Zaburzenia wyższych czynności korowych wskutek ogniskowych uszkodzeń mózgu, Warszawa.pl
dc.description.referencesMachnicka V., 2010, Terminologiczno‑metodologiczne dyskusje na temat idiolektu oraz idio-stylu, „Conversatoria linguistica”, t. IV, red. K.Wojtczuk, s. 121–135.pl
dc.description.referencesMaruszewski M., 1966, Afazja, Warszawa.pl
dc.description.referencesMaruszewski M., 1970, Mowa i mózg, Warszawa.pl
dc.description.referencesLewicka T., 2010, O komunikowaniu się w chorobie Alzheimera, „Biuletyn Śląskiego Towarzystwa Alzheimerowskiego”, nr 2, red. M.Walusiak, Katowice, s. 9–10.pl
dc.description.referencesParnowski T., 1998, Obraz kliniczny, [w:] Choroba Alzheimera, red. J. Leszek, Wrocław, s. 47–69.pl
dc.description.referencesSobów T., Nagata K., Sikorska B. i wsp., 2004, Choroba Alzheimera, [w:] Otępienie, red. A. Szczudlik, P. P.Liberski, M. Barcikowska, Kraków, s. 177–210.pl
dc.description.referencesWasielewski T. P., 2013, Podejmowanie terapii zaburzeń mowy wobec pacjenta z chorobą Alzheimera, „Zdrowie i Dobrostan”, nr 2, Lublin, s. 155–165.pl
dc.description.referencesUniwersalny Słownik Języka Polskiego, 2006, red. S. Dubisz, Warszawa.pl
dc.description.firstpage233pl
dc.description.lastpage247pl
dc.identifier.citation2Socjolekt - idiolekt - idiostyl: historia i współczesność, pod redakcją Urszuli Sokólskiejpl
dc.conferenceOgólnopolska Konferencja Naukowa "Socjolekt - idiolekt - idiostyl. Historia i współczesność", 27-29 czerwca 2016pl
Występuje w kolekcji(ach):Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Socjolekt - idiolekt - idiostyl. Historia i współczesność", 27-29 czerwca 2016

Pokaż uproszczony widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.