REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/9701
Tytuł: Słowotwórcze wykładniki kolokwializacji w Piaskowej Górze i Chmurdalii Joanny Bator
Inne tytuły: Derivative indices of colloquialism in Piaskowa Góra and Chmurdalia by Joanna Bator
Autorzy: Burkacka, Iwona
Słowa kluczowe: style
expressivity
informality
derivative
language
styl
ekspresyjność
potoczność
derywat
pochodna
język
Data wydania: 2017
Data dodania: 5-lis-2020
Wydawca: Wydawnictwo Prymat, Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Socjolekt - idiolekt - idiostyl: historia i współczesność, pod redakcją Urszuli Sokólskiej, Białystok 2017, s. 45-63
Konferencja: Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Socjolekt - idiolekt - idiostyl. Historia i współczesność", 27-29 czerwca 2016
Abstrakt: The text concentrates on presenting and describing derivational indices of colloquialism featuring in the novels by Joanna Bator that form a diptych. This style is selective and is applied mostly in the creation of one of the characters, Jadzia Chmura, and to a lesser extent to her husband and other supporting characters. Jadzia’s language is shaped as a relatively accurate reflection of colloquial Polish, it reflects the properties of this variant of the language on various levels (graphics, syntax, inflection, lexis and phraseology). In narrative parts which refer to this character colloquialism is slightly mocking. The analysis has a qualitative character, its basis constitutes excerpted material consisting of 100 derivatives. [translated by Anna Borówka]
Afiliacja: Uniwersytet Warszawski
URI: http://hdl.handle.net/11320/9701
ISBN: 978-83-7657-202-4
Typ Dokumentu: Book chapter
Właściciel praw: © Copyright by Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 2017
Występuje w kolekcji(ach):Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Socjolekt - idiolekt - idiostyl. Historia i współczesność", 27-29 czerwca 2016

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
I_Burkacka_Slowotworcze_wykladniki_kolokwializacji.pdf218,26 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.