REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/9700
Tytuł: Cechy fonetyczne gwary warmińskiej w „Kiermasach na Warmii” Walentego Barczewskiego
Inne tytuły: Features of the phonetic dialect of Warmia preserved in the work “Kiermasy na Warmii” of Walenty Barczewski
Autorzy: Biolik, Maria
Słowa kluczowe: phonetic
dialect
Warmia
Walenty Barczewski
fonetyka
gwara
Data wydania: 2017
Data dodania: 5-lis-2020
Wydawca: Wydawnictwo Prymat, Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Socjolekt - idiolekt - idiostyl: historia i współczesność, pod redakcją Urszuli Sokólskiej, Białystok 2017, s. 33-43
Konferencja: Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Socjolekt - idiolekt - idiostyl. Historia i współczesność", 27-29 czerwca 2016
Abstrakt: The article presents features of the phonetic dialect of Warmia, which have been preserved in the work “Kiermasy na Warmii”. This work was written by priest Walenty Barczewski in 1883. In the text of the article different ways to writing the vowels and consonants in this dialect as observed in the literary work were pointed out.
Afiliacja: Uniwersytet Warmińsko‑Mazurski w Olsztynie
URI: http://hdl.handle.net/11320/9700
ISBN: 978-83-7657-202-4
Typ Dokumentu: Book chapter
Właściciel praw: © Copyright by Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 2017
Występuje w kolekcji(ach):Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Socjolekt - idiolekt - idiostyl. Historia i współczesność", 27-29 czerwca 2016

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
M_Biolik_Cechy_fonetyczne_gwary_warminskiej.pdf160,58 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.