REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/9334
Tytuł: Przygotować się do obrony przed bandami Mahometa, czyli Pana Michała algierskie przypadki
Inne tytuły: Prepare to Fight the Muhammad’s Hordes, or Mr Michał’s Algerian Case
Autorzy: Pawlicki, Jędrzej
Słowa kluczowe: Quran
Algeria
Orientalism
islamophobia
Polish workers in Africa
Data wydania: 2019
Data dodania: 24-lip-2020
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Białostockie Studia Literaturoznawcze, nr 15, 2019, s. 233-247
Abstrakt: The article interprets the book Muzułmanie, islam i ja [Muslims, Islam and Me] by Michał Christian, which is an account of his stay in Algeria, where he worked as a specialist in the repair of construction machinery in the late eighties.While the main reason for Christian’s trip was the desire to join his wife – Aleksandra Kasznik-Christian, history professor and scholar working in North Africa – the main impulse to write the account came from the September 11 attacks and Oriana Fallaci’s books. The article aims to deconstruct the Orientalist preconceptions underlying Christian’s vision of Islam and relations with Muslims.
Afiliacja: Instytut Filologii Romańskiej, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Nota biograficzna: Jędrzej Pawlicki, dr, adiunkt w Instytucie Filologii Romańskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Interesuje się francuskojęzyczną literaturą krajów Maghrebu, historią Algierii, literackimi przedstawieniami początków islamu. Razem z kolegami prowadzi stronę „Koguty IFRomu”.
E-mail: pawlicki@amu.edu.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/9334
DOI: 10.15290/bsl.2019.15.15
ISSN: 2082-9701
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0003-1284-1846
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Białostockie Studia Literaturoznawcze, 2019, nr 15

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
BSL_15_2019_J_Pawlicki_Przygotowac_sie_do_obrony_przed_bandami_Mahometa.pdf146,08 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.