REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/9330
Tytuł: Afryka w twórczości Blaise’a Cendrarsa: kontrowersje wokół Murzyńskich bajeczek dla dzieci białych ludzi
Inne tytuły: Africa in the Works of Blaise Cendrars: the Controversy over Little Black Stories for Little White Children
Autorzy: Kalinowska, Ewa
Słowa kluczowe: African tales
folk tales
literature for children
political correctness
Data wydania: 2019
Data dodania: 24-lip-2020
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Białostockie Studia Literaturoznawcze, nr 15, 2019, s. 181-192
Abstrakt: The article concers a discussion about Little Black Stories for Little White Children (Petits contes nègres pour les enfants des blancs) (1928) renewed in 2018 by the publisher Gallimard Jeunesse. Cendrars was an artist who influenced the French art movements of the 1920s and ‘30s. He was also fascinated with Black Africa. His collection of African child folk tales, Little Black Stories for Little White Children, was ground-breaking in its sympathetic and non-racist respect for African folk culture. In spite of Cendrars’ attitude, expressed in personal life and in his works, Little Black Stories was accused of racism and negrophobia when a new edittion ocurred in 2018. This paper proposes an afterthought about these accusations.
Afiliacja: Uniwersytecki Ośrodek Kształcenia Nauczycieli Języka Francuskiego, Uniwersytet Warszawski
Nota biograficzna: Ewa Kalinowska, dr hab., pracownik Uniwersytetu Warszawskiego, zajmuje się francuskojęzycznymi literaturami krajów Afryki subsaharyjskiej oraz wysp Oceanu Indyjskiego. Jest autorką książek Diseurs de vérité. Conceptions et enjeux de l’écriture engagée dans le roman africain de langue française (2018), poświęconej afrykańskiej francuskojęzycznej literaturze zaangażowanej oraz Lire en classe de français. Nouvelles d’expression française dans l’enseignement et l’apprentissage du FLE (2017), która dotyczy wprowadzania literatury do nauczania języka francuskiego jako obcego.
E-mail: e.kalinowska@uw.edu.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/9330
DOI: 10.15290/bsl.2019.15.11
ISSN: 2082-9701
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0002-8251-2696
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Białostockie Studia Literaturoznawcze, 2019, nr 15

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
BSL_15_2019_E_Kalinowska_Afryka_w_tworczosci_Blaise'a_Cendrarsa.pdf130,5 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.