REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/9328
Tytuł: Modelowanie regionu, przywracanie pamięci miejsca (Historie odzyskane Wojciecha Browarnego)
Inne tytuły: Modelling the Region, Remembering the Place: Wojciech Browarny’s Historie odzyskane
Autorzy: Mikołajczak, Małgorzata
Słowa kluczowe: literary criticism
new humanities
new regionalism
regional identity
Upper Silesia
Data wydania: 2019
Data dodania: 24-lip-2020
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Białostockie Studia Literaturoznawcze, nr 15, 2019, s. 151-160
Abstrakt: The article discusses the book by Wojciech Browarny Historie odzyskane. Literackie dziedzictwo Wrocławia i Dolnego Śląska [Rescued Stories: Literary Heritage of Wrocław and Upper Silesia]. The author of the article presents the concept of “rescuing” the forgotten local history by the writers and scholars based inWrocław and Upper Silesia. The region regains its cultural importance, and the literature becomes a tool in building regional identity. The article demonstrates that the book is not confined to performing a regional function but is also important in a number of ways. It concerns the heritage of Upper Silesia, which is part of the region and Central Europe. It also belongs to contemporary literary criticism and the recent socially engaged humanities.
Afiliacja: Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Zielonogórski
Nota biograficzna: Małgorzata Mikołajczak, prof. dr hab., kierownik Zakładu Literaturoznawstwa w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego, członek Komitetu Nauk o Literaturze PAN, redaktor naukowy serii „Nowy regionalizm w badaniach literackich” („Universitas”), autorka monografii dotyczących twórczości Urszuli Kozioł i Zbigniewa Herberta i współredaktorka książek poświęconych literackiemu regionalizmowi. W ostatnim czasie opracowała Wybór poezji Zbigniewa Herberta dla Biblioteki Narodowej (2018). Zajmuje się teorią literatury i literaturą XX i XXI wieku.
E-mail: m.mikolajczak@ifp.uz.zgora.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/9328
DOI: 10.15290/bsl.2019.15.09
ISSN: 2082-9701
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0002-7570-581X
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Białostockie Studia Literaturoznawcze, 2019, nr 15

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
BSL_15_2019_M_Mikolajczak_Modelowanie_regionu_przywracanie_pamieci_miejsca.pdf125,35 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.