REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/9327
Tytuł: Emocje zapisane na mapach
Inne tytuły: Emotions Written on Maps
Autorzy: Madurowicz, Mikołaj
Słowa kluczowe: emotions
maps
cartography
cartographic mapping
cartographic distortions
Data wydania: 2019
Data dodania: 24-lip-2020
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Białostockie Studia Literaturoznawcze, nr 15, 2019, s. 111-150
Abstrakt: The article addresses a number of cognitive issues: Do maps serve only as neutral windows that document the world cartographically? How often do maps provide somethingmore, for instance an axiological perspective or a certain emotional filter? In the article the overview of selected thematic maps from Atlas of Poland’s political geography is preceded by a passage dedicated to human emotionality. Later, once the basic information about cartography (cartographic mapping, generalization, etc.) has been outlined, the article characterizes several maps and the methods of cartographic presentation and formulates the essential message of each map. Finally, the most common techniques of map emotionalization are enumerated. The standard graphic-verbal representation of a map shows in a way which is to be objective, conventional, simplifying and generalizing the approximate truth (probability) about space. Emotions present on the map merely imply intentions, because maps, which usually speak objectively about a specific spatial history, retain some cognitive-affective charge. A lesson on cartography says, among other things, that objectivism is sometimes a fertile soil for emotions.
Afiliacja: Katedra Geografii Miast i Planowania Przestrzennego, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Warszawski
Nota biograficzna: Mikołaj Madurowicz, dr hab. nauk o Ziemi w zakresie geografii, pracownik Uniwersytetu Warszawskiego, badacz miasta, varsavianista, przewodniczący Komisji Historycznej Towarzystwa Przyjaciół Warszawy. Poza problematyką miejską naukowo zajmuje się percepcją przestrzeni i metodologią badań. Organizator czterech interdyscyplinarnych ogólnopolskich konferencji naukowych z cyklu „Współczesna przestrzeń miejska” (w latach 2006–2017), autor trzech książek poświęconych warszawskiej sferze sacrum (2002), tożsamości Warszawy (2007) i ciągłości miasta (2017).
E-mail: m.madurowicz@uw.edu.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/9327
DOI: 10.15290/bsl.2019.15.08
ISSN: 2082-9701
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0002-9234-8930
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Białostockie Studia Literaturoznawcze, 2019, nr 15

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
BSL_15_2019_M_Madurowicz_Emocje_zapisane_na_mapach.pdf16,72 MBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.