REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/9326
Tytuł: Oko podróżnika – epizod wenecki Podróży po Włoszech Hipolita Taine’a
Inne tytuły: Traveller’s Eye: Hippolyte Taine’s Venetian Episode in Voyage en Italie
Autorzy: Gielata, Ireneusz
Słowa kluczowe: geographical space
place
emotions
geopoetics
aesthetic
Data wydania: 2019
Data dodania: 24-lip-2020
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Białostockie Studia Literaturoznawcze, nr 15, 2019, s. 97-109
Abstrakt: The article discusses the impact of place on the traveller’s eye. The author uses Hippolyte Taine’s Venetian episode in Voyage en Italie [Journey to Italy] to illustrate how Venice’s landscape transforms and rejuvenates Taine’s eye, modeling his emotions. It turns out that the traveller sees affectively. This way of seeing is no different from the aesthetic eye which, according to Taine’s theory, “uncovers” what is “conspicuous”. The Italian sketches demonstrate as a result that his “philosophy of art” is permeated by geopoetic thinking about the place agency.
Afiliacja: Instytut Literaturoznawstwa, Uniwersytet Śląski
Nota biograficzna: Ireneusz Gielata, dr hab., prof. na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Historyk literatury zajmujący się zagadnieniami dotyczącymi teorii i historii powieści, teorii narracji historycznej, a w obrębie historii literatury – genealogią polskiej i europejskiej nowoczesności oraz badaniem związków pomiędzy literaturą nowoczesną a biologią i medycyną oraz muzyką, plastyką i architekturą. Współredaktor i członek Rady Naukowej nowej serii wydawniczej „ars medica ac humanitas”, a także współredaktor działu historii literatury pisma naukowego „Świat i Słowo”. Autor monografii Nad studnią Ateny. O „Rozdwojonym w sobie” Teodora Parnickiego (2006), Bolesław Prus na progu nowoczesności (2011).
E-mail: ireneusz1@poczta.onet.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/9326
DOI: 10.15290/bsl.2019.15.07
ISSN: 2082-9701
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0002-1097-9107
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Białostockie Studia Literaturoznawcze, 2019, nr 15

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
BSL_15_2019_I_Gielata_Oko_podroznika_epizod_wenecki_Podrozy_po_Wloszech_Hipolita_Taine'a.pdf132,53 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.