REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/9303
Tytuł: Kinga Bączyk-Rozwadowska, Prokreacja medycznie wspomagana. Studium z dziedziny prawa, Wydawnictwo TNOiK – Dom Organizatora, Toruń 2018, ss. 807
Inne tytuły: Kinga Bączyk-Rozwadowska, Prokreacja medycznie wspomagana. Studium z dziedziny prawa, Publisher TNOiK – Dom Organizatora, Toruń 2018, pp. 807
Autorzy: Bagińska, Ewa
Data wydania: 2020
Data dodania: 7-lip-2020
Wydawca: Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, Temida 2
Źródło: Białostockie Studia Prawnicze, Vol. 25 nr 2, 2020, s. 321-331
Afiliacja: Uniwersytet Gdański, Polska
Nota biograficzna: Ewa Bagińska – prof. dr hab., kierownik Katedry Prawa Cywilnego, Uniwersytet Gdański, członek European Group on Tort Law.
E-mail: baginska@prawo.ug.edu.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/9303
DOI: 10.15290/bsp.2020.25.02.18
ISSN: 1689-7404
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0003-2950-8484
Typ Dokumentu: Other
Występuje w kolekcji(ach):Białostockie Studia Prawnicze, 2020, Vol. 25 nr 2

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
BSP_25_2_E_Baginska_rec_Kinga_Baczyk-Rozwadowska_Prokreacja_medycznie_wspomagana.pdf160,46 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.