REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/9299
Tytuł: Tajemnica medyczna a prawo osoby bliskiej pacjenta do informacji medycznej – przyczynek do dyskusji
Inne tytuły: Medical Secrecy and the Right of a Person Close to a Patient to Medical Information – Discussion Contribution
Autorzy: Jabłońska, Marta
Słowa kluczowe: medical secrecy
privacy
right to information
person close to the patient
tajemnica medyczna
prywatność
prawo do informacji
osoba bliska pacjenta
Data wydania: 2020
Data dodania: 6-lip-2020
Wydawca: Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, Temida 2
Źródło: Białostockie Studia Prawnicze, Vol. 25 nr 2, 2020, s. 275-290
Abstrakt: The purpose of this article is to attempt to present the institution of medical law, which is medical confidentiality, to define it, to highlight the most important features, and then to contrast it with the right to medical information of a relative of a patient, as a law competing with the need to maintain medical confidentiality. The work begins with a description of the right to privacy as a source of medical confidentiality. Then, an attempt is made to determine the subjective and objective scope of confidentiality obligations imposed on entities providing medical services, while indicating the situations in which this obligation is lifted. Medical secrecy is presented as the obligation of medical personnel reflecting the patient’s right to information, with particular emphasis on the right to access medical records. The thesis was made that the patient is the only holder of information about him/her who has the right to voluntarily extend this right to other entities by authorization. In opposition, specific legal norms have been articulated for these considerations, which give the right to medical information on the patient’s state of health to those close to him/her, without the consent or knowledge of the person concerned. Particular attention is paid to the regulations regarding the application of medical confidentiality after the patient’s death. In the course of the argument, doubts related to the correctness of introducing the discussed provisions into the Polish legal system are indicated.
Afiliacja: Uniwersytet Wrocławski, Polska
Nota biograficzna: Marta Jabłońska – studentka IV roku Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego.
E-mail: marta.jablonska1022@gmail.com
URI: http://hdl.handle.net/11320/9299
DOI: 10.15290/bsp.2020.25.02.15
ISSN: 1689-7404
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0003-4903-1652
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Białostockie Studia Prawnicze, 2020, Vol. 25 nr 2

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
BSP_25_2_M_Jablonska_Tajemnica_medyczna_a_prawo_osoby_bliskiej.pdf183,2 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja jest chroniona prawem autorskim (Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone)