REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/9295
Tytuł: Tajemnica medyczna w prawie francuskim
Inne tytuły: Medical Confidentiality in French Law
Autorzy: Danilewicz-Prokorym, Wiktoria
Słowa kluczowe: medical confidentiality
patient
exceptions to the obligation of confidentiality
common medical confidentiality
heirs
tajemnica medyczna
pacjent
wyjątki od obowiązku zachowania tajemnicy
powszechna tajemnica lekarska
spadkobiercy
Data wydania: 2020
Data dodania: 6-lip-2020
Wydawca: Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, Temida 2
Źródło: Białostockie Studia Prawnicze, Vol. 25 nr 2, 2020, s. 219-231
Abstrakt: The article deals with medical confidentiality in French law. It describes its roots and current legal form based on the provisions of the French Penal Code and the Public Health Code. The article, referring to the current legal regulations and jurisprudence, characterizes the subjective and subjective scope of medical secrecy by analyzing in detail the entities obliged to keep it and its content. The text lists exceptions to the obligation of medical secrecy and attempts to characterize the concept of “common medical secrecy”. Part of the study is also devoted to the doctor’s relations with third parties and medical secrecy after the patient’s death.
Afiliacja: Uniwersytet w Białymstoku, Polska
Nota biograficzna: Wiktoria Danilewicz-Prokorym – asystent w Pracowni Prawa Prywatnego Międzynarodowego Katedry Prawa Cywilnego i Handlowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, adwokat w Okręgowej Izbie Adwokackiej w Białymstoku.
E-mail: w.prokorym@uwb.edu.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/9295
DOI: 10.15290/bsp.2020.25.02.11
ISSN: 1689-7404
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0002-4572-0816
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (WP)
Białostockie Studia Prawnicze, 2020, Vol. 25 nr 2

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
BSP_25_2_W_Danilewicz-Prokorym_Tajemnica_medyczna.pdf173,92 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.