REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/9290
Tytuł: Udzielanie informacji o stanie zdrowia dziecka a poszanowanie prawa do samostanowienia i prywatności małoletniego pacjenta
Inne tytuły: Providing Information on a Child’s Condition and Respect for the Right to Self-Determination and Privacy of a Minor Patient
Autorzy: Haberko, Joanna
Słowa kluczowe: minor
privacy
consent
information
małoletni
prywatność
zgoda
informacja
Data wydania: 2020
Data dodania: 3-lip-2020
Wydawca: Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, Temida 2
Źródło: Białostockie Studia Prawnicze, Vol. 25 nr 2, 2020, s. 123-140
Abstrakt: The article covers the issue of providing information on the state of health in a situation where the patient is a minor. Th e child does not have actual and formal possibilities to make decisions independently. The child cannot make decisions regarding treatment, but he/she may make other decisions as part of informative self-determination. The purpose of the work is to show situations where a child, regardless of age, may agree to inform other people about his or her health. The author also presents instruments to secure the right to intimacy and privacy of minor patients.
Afiliacja: Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska
Nota biograficzna: Joanna Haberko – dr hab. nauk prawnych, profesor UAM w Katedrze Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, prodziekan ds. kształcenia i kontaktów z otoczeniem, kierownik Studiów Doktoranckich.
E-mail: joanna.haberko@amu.edu.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/9290
DOI: 10.15290/bsp.2020.25.02.06
ISSN: 1689-7404
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0002-2713-3896
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Białostockie Studia Prawnicze, 2020, Vol. 25 nr 2

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
BSP_25_2_J_Haberko_Udzielanie_informacji_o_stanie_zdrowia_dziecka.pdf179,26 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.