REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/9264
Tytuł: Representation of the acculturation strategies of Japanese immigrants and their immediate descendants in Japanese-American prose from the second half of the 20th century
Inne tytuły: Reprezentacja strategii akulturacyjnych japońskich imigrantów i ich bezpośrednich potomków w japońsko-amerykańskiej prozie z drugiej połowy XX wieku
Autorzy: Jarmołowicz-Dziekońska, Małgorzata
Promotor(rzy): Kamionowski, Jerzy
Słowa kluczowe: acculturation
Japanese immigrants
Japanese-American prose
akulturacja
japońscy imigranci
japońsko-amerykańska proza
Data wydania: 7-lip-2020
Data dodania: 26-cze-2020
Abstrakt: The doctoral dissertation pertains to the critical analysis of the acculturation strategies of Japanese immigrants and their immediate descendants represented in selected works of Japanese-American prose from the second half of the twentieth century. An examination tool employed for the purpose of the study has been developed by John Widdup Berry, a cross-cultural psychologist, who has formulated acculturation theory with its strategies of assimilation, integration, separation and marginalisation. The dissertation attempts to examine cultural attitudes (preferences) of Japanese immigrants and their offspring, and their cultural practices (reflected in acculturation strategies). Postcolonial theory, which is relevant to discourse on dychotomic interrelations and liminality, is employed as an auxiliary tool.
The doctoral dissertation pertains to the critical analysis of the acculturation strategies of Japanese immigrants and their immediate descendants represented in selected works of Japanese-American prose from the second half of the twentieth century. An examination tool employed for the purpose of the study has been developed by John Widdup Berry, a cross-cultural psychologist, who has formulated acculturation theory with its strategies of assimilation, integration, separation and marginalisation. The dissertation attempts to examine cultural attitudes (preferences) of Japanese immigrants and their offspring, and their cultural practices (reflected in acculturation strategies). Postcolonial theory, which is relevant to discourse on dychotomic interrelations and liminality, is employed as an auxiliary tool.
Afiliacja: Uniwersytet w Białymstoku. Wydział Filologiczny
Opis: Praca została udostępniona 10 dni przed obroną, włącznie z dniem obrony.
URI: http://hdl.handle.net/11320/9264
Typ Dokumentu: Book_phd
Występuje w kolekcji(ach):Prace doktorskie (dostęp z komputerów Biblioteki Uniwersyteckiej)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
M_Jarmolowicz-Dziekonska-Representation_of_the_Acculturation_Strategies_of_Japanese.pdf
Dostęp ograniczony
2,4 MBAdobe PDFOtwórz Request a copy
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.