REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/9250
Tytuł: Przedsiębiorczość w wybranych teoriach ekonomicznych
Inne tytuły: Entrepreneurship in selected economic theories
Autorzy: Augustyńczyk, Julita
Słowa kluczowe: przedsiębiorca
przedsiębiorczość
rozwój przedsiębiorczości
teoria przedsiębiorczości
entrepreneur
entrepreneurship
entrepreneurship development
entrepreneurship theory
Data wydania: 2020
Data dodania: 25-cze-2020
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Współczesne problemy ekonomiczne w badaniach młodych naukowców. T.4, Teoria i praktyka, redakcja naukowa: Ewa Gruszewska, Białystok 2020, s. 28-42
Konferencja: III Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Współczesne problemy ekonomiczne w badaniach młodych naukowców", 23-24 maja 2019
Abstrakt: Cel – Celem artykułu jest usystematyzowanie wiedzy na temat przedsiębiorczości oraz omówienie teorii i koncepcji dotyczących przedsiębiorczości. Metodyka badania – Artykuł ma charakter teoretyczny, dokonano w nim prezentacji przeglądu literatury krajowej i zagranicznej podejmującej tematykę przedsiębiorczości. Wynik – W artykule dokonano prezentacji wewnętrznych i zewnętrznych czynników, które powinny charakteryzować przedsiębiorcę według koncepcji wybranych ekonomistów. Oryginalność/wartość – W artykule podjęto próbę odpowiedzi na pytanie: czym jest przedsiębiorczość, jakie są jej rodzaje oraz jakimi cechami powinien charakteryzować się przedsiębiorca.
Goal – The aim of the article is to systematize knowledge about entrepreneurship and presenting the theory and concept of entrepreneurship. Research methodology – The article is theoretical. The article presents a review of national and foreign literature about entrepreneurship. Score – The article presents the internal and external factors which should characterize the entrepreneur according to the concept of selected economists. Originality/value – The article tries to respond to the question: What is entrepreneurship, what are its types and what characteristics should have an entrepreneur.
Afiliacja: Uniwersytet w Białymstoku
URI: http://hdl.handle.net/11320/9250
DOI: 10.15290/wpewbmn4.2020.02
ISBN: 978-83-7431-611-8
Typ Dokumentu: Book chapter
Występuje w kolekcji(ach):III Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Współczesne problemy ekonomiczne w badaniach młodych naukowców", 23-24 maja 2019
Książki / Rozdziały (WUwB)
Materiały konferencyjne (WEiF)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
J_Augustynczyk_Przedsiebiorczosc_w_wybranych_teoriach_ekonomicznych.pdf756,4 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.