REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/9249
Tytuł: Koncepcja path dependence w ekonomii
Inne tytuły: The path dependence concept in economy
Autorzy: Mieleszko, Anna
Słowa kluczowe: nowa ekonomia instytucjonalna
koncepcja zależności od ścieżki
instytucje
new institutional economy
path dependence
institution
Data wydania: 2020
Data dodania: 25-cze-2020
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Współczesne problemy ekonomiczne w badaniach młodych naukowców. T.4, Teoria i praktyka, redakcja naukowa: Ewa Gruszewska, Białystok 2020, s. 10-17
Konferencja: III Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Współczesne problemy ekonomiczne w badaniach młodych naukowców", 23-24 maja 2019
Abstrakt: Cel – Celem artykułu jest przedstawienie genezy oraz znaczenia koncepcji path dependence w badaniach ekonomicznych. Metodyka badań – Metody badawcze zastosowane w trakcie przygotowania niniejszego artykułu obejmują analizę i krytykę dorobku literatury przedmiotu w zakresie nowej ekonomii instytucjonalnej, dotyczące koncepcji zależności od ścieżki. Posłużyły temu konstrukcje i analizy logiczne, przede wszystkim interpretacje modeli teoretycznych w kontekście teorii, dotychczasowego stanu badań związanych z zastosowaniem koncepcji. Wynik – Koncepcja zależności od ścieżki stanowi swego rodzaju remedium, gdyż pozwala wyjaśnić przypadki, które przeczą przewidywaniom dotychczas stosowanych teorii lub są niemożliwe do wytłumaczenia z ich perspektywy. Oryginalność/wartość – Koncepcja path dependence, stworzona w ramach nowej ekonomii instytucjonalnej, otwiera nowy aparat analityczny do badania wielu procesów gospodarczych i społecznych. Zwraca uwagę na fakt, iż niejednokrotnie przypadkowe i z pozoru mało znaczące wydarzenia w przeszłości zasadniczo wpływają na przebieg całego procesu. Koncepcja zależności od ścieżki pozwala uporządkować wydarzenia społeczno-gospodarcze w sekwencję o charakterze wyjaśniającym.
Goal – The aim of the article is to explain how the concept of the path dependence can be used in economy research. Research methodology – Analysis and criticism of the subject matter literature in the field of new institutional economics regarding the concept of path dependency. It was supported by logical constructions and analyzes, first of all interpretations of theoretical models in the context of the theory, the current state of research related to the application of the concept. Score – The concept of path dependence allows to explain cases that are impossible to explain from the perspective of current economic theories. Originality /value – The concept is created as part of the new institutional economy, opens up a new analytical apparatus for studying many economic and social processes. The concept of path dependence allows us to organize social and economic events into an explanatory sequence. These events may hinder or exclude the possibility of achieving certain states at future stages of institutional development. In otherwords, some development paths, such as optimal for the community, may be blocked or difficult to choose.
Afiliacja: Uniwersytet w Białymstoku
URI: http://hdl.handle.net/11320/9249
DOI: 10.15290/wpewbmn4.2020.01
ISBN: 978-83-7431-611-8
Typ Dokumentu: Book chapter
Występuje w kolekcji(ach):III Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Współczesne problemy ekonomiczne w badaniach młodych naukowców", 23-24 maja 2019
Książki / Rozdziały (WUwB)
Materiały konferencyjne (WEiF)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
A_Mieleszko_Koncepcja_path_dependence_w_ekonomii.pdf657,86 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.