REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/9244
Tytuł: Podlaska Brygada Kawalerii. Struktura, życie garnizonowe, udział w działaniach wojennych 1939 r.
Inne tytuły: Podlaska Cavalery Brigade. Organisational structure, war preparations, September campaign 1939
Autorzy: Radulski, Łukasz
Promotor(rzy): Dobroński, Adam Czesław
Słowa kluczowe: Podlaska Brygada Kawalerii
kampania 1939
kawaleria
bitwa pod Kockiem
Białystok
Podlaska Cavalery Brigade
September campaign 1939
cavalry
Battle of Kock
Data wydania: 6-lip-2020
Data dodania: 24-cze-2020
Abstrakt: Podlaska Brygada Kawalerii była jednym z 11 związków taktycznych kawalerii Wojska Polskiego w chwili wybuchu II wojny światowej. W jej strukturze znalazły się: 5. pułk ułanów i 1. szwadron pionierów stacjonujące w Ostrołęce, 9. pułk strzelców konnych w Grajewie i Osowcu, dowództwo, 10. pułk ułanów, 14. dywizjon artylerii konnej i 10. szwadron łączności w Białymstoku. Zarówno warunki bytowe, jak i szkoleniowe oddziałów pozostawiały wiele do życzenia. W końcu sierpnia 1939 r. brygada została zmobilizowana, uzupełniona formacjami broni i służb i skierowana nad granicę niemiecką do rejonu Stawisk. Dowódca brygady, gen. bryg. Ludwik Kmicic-Skrzyński, w pierwszych dniach wojny prowadził działania rozpoznawcze, zakończone 4 września nieudaną próbą wdarcia się w głąb Prus Wschodnich. Po przemieszczeniu w rejon Ostrowi Mazowieckiej prowadziła działania osłonowo-rozpoznawcze, walczyła z wojskami niemieckimi pod Zambrowem i Domanowem, gdzie uległa rozbiciu 13 września. W okrojonym stanie przedarła się na Polesie i dołączyła do wojsk gen. bryg. Franciszka Kleeberga. Następnie uczestniczyła w walkach z dywersantami komunistycznymi i wojskami sowieckimi. Ostatnim akordem historii wojennej Podlaskiej BK był udział w bitwie pod Kockiem, zakończony kapitulacją 6 października 1939 r. Pracę kończy podsumowanie i ocena działań brygady.
Podlaska Cavalry Brigade was one of the 11 cavalry tactical formations of the Polish Army at the outbreak of World War II. It consisted of: 5th Ulhans Regiments and 1st Pioneer Squadron stationed in Ostrołęka, 9th Mounted Rifles Regiment in Grajewo and Osowiec, the command, the 10th Uhlans Regiment, the 14th Horse Artillery Battalion and the 10th Signal Squadron in Bialystok. Both the living and training conditions of the units left much to be desired. At the end of August 1939, the Brigade was mobilised, supplemented with weapons and service formations and directed over the German border to the Stawiski region. Brigade commander – Brigadier General Ludwik Kmicic-Skrzyński in the first days of the war, conducted reconnaissance activities, which ended on September 4 with unsuccessful attempt to break deep into East Prussia. After moving to the region of Ostrów Mazowiecka, it carried out protective and reconnaissance activities, fought with German troops near Zambrów and Domanowo, where it was defeated and divided on September 13. In truncated state it broke through to the Polesie and joined forces of Brigadier General Franciszek Kleeberg. Then it participated in the battles with communists rebels and Soviet troops. The last accord of war history of Podlaska Cavalry Brigade was involvement in the battle of Kock, which ended with capitulation on 6 October 1939. Thesis is ended with summary and evaluation of the Brigade’s activities.
Afiliacja: Uniwersytet w Białymstoku. Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych
Opis: Praca została udostępniona 10 dni przed obroną, włącznie z dniem obrony.
URI: http://hdl.handle.net/11320/9244
Typ Dokumentu: Book_phd
Występuje w kolekcji(ach):Prace doktorskie (dostęp z komputerów Biblioteki Uniwersyteckiej)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
L_Radulski_Podlaska_Brygada_Kawalerii.pdf
Dostęp ograniczony
39,99 MBAdobe PDFOtwórz Request a copy
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.